Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

O Ježiš ačhel paš amende

1 Mire čhavorale, kada tumenge pisinav vaš oda, hoj te na keren o bini. A te vareko kerďahas binos, hin amen vareko, ko paš amende ačhel anglo Dad, o Ježiš Kristus o čačipnaskero.
2 Prekal leste amenge hin odmukle o bini - no, na ča amenge, ale the cale svetoske. 3 Pal oda džanas, hoj les prindžaras, te doľikeras leskere lava. 4 Oda ko phenel: “Prindžarav les” ale leskere lava na doľikerel, hino klamaris a andre leste nane o čačipen. 5 Ale oda, ko doľikerel leskero lav, oda čačes kamel le Devles. Pal oda džanas, hoj sam andre leste. 6 Oda, ko phenel hoj ačhel andre leste, mušinel te dživel avke sar ov dživelas. 7 Mire lačhe phralale, na pisinav tumenge nevo prikazaňie, ale o purano prikazaňie, savo tumende sas ešebnovarestar. Oda purano prikazaňie hin o lav so šunďan ešebnovarestar. 8 A the nevo prikazaňie tumenge pisinav, bo oda čačipen dičhol andro Kristus a the andre tumende, bo o kaľipen džal het a o čačo svetlos imar švicinel. 9 Oda, ko phenel hoj hino andro svetlos a našči avri ačhel peskere phrales, hino mek furt andro kaľipen. 10 Oda, ko kamel peskere phrales, ačhel andro svetlos a nane andre leste ňič ajso, pre soste šaj perel. 11 Ale oda, ko našči avri ačhel peskere phrales, hino andro kaľipen a phirel andro kaľipen. A na džanel kaj džal, bo o kaľipen korarďa leskere jakha. 12 Pisinav tumenge čhavorale, hoj vaš leskero nav tumenge hin o bini odmukle. 13 Pisinav tumenge dadale, hoj prindžarďan oles, ko hin ešebnovarestar. Pisinav tumenge terne čhavale, hoj ňerinďan ( zviťazinďan) upral o nalačho. 14 Pisinav tumenge čhavale, hoj prindžarenas le Dades.Pisinďom tumenge dadale, hoj prindžarenas oles, ko hin ešebnovarestar.Pisinďom tumenge terne čhavale, hoj san zorale the hoj le Devleskero lav ačhel andre tumende a ňerinďan ( zviťazinďan) upral o nalačho.

Pal o antikrist

15 Ma kamen o svetos, aňi o veci so hin pro svetos. Bo andre oda manuš, ko kamel o svetos, nane o kamiben le Dadeskero.
16 Bo ňič olestar, so hin pro svetos - e žadosca le ťeloskeri, e žadosca le jakhengeri, abo o barikano dživipen - nane le Dadestar, ale hin andral o svetos. 17 A o svetos the leskeri žadosca našľol, ale oda ko kerel e voľa le Devleskeri ačhel pro furt. 18 Čhavale, hin ade e ostatno ora a avke sar šunďan hoj avela o antikrist, avke imar akana avle but antikristi, vaš oda džanas hoj hin e ostatno ora. 19 Avle avri amendar, ale na sas amendar, bo te ulehas amendar, ačhilehas amenca. Ale kada pes ačhiľa hoj pes te sikaven, hoj nane savore amendar. 20 Tumen san pomazimen le Sentnonestar a savoro džanen. 21 Na pisinďom tumenge vaš oda, hoj na džanen o čačipen, ale vaš oda, bo les džanen a džanen, hoj ňisavo klamišagos na avel andral o čačipen. 22 A ko hin klamaris te na oda, ko zaprinel hoj o Ježiš hino o Kristus? Oda, ko zaprinel le Dades the le Čhas, hin oda antikrist. 23 Ole manušes, savo zaprinel le Čhas, nane aňi o Dad. Ale oda, ko viznavinel le Čhas, oles hin the o Dad. 24 Vaš oda, mi ačhel andre tumende oda, so šunďan ešebnovarestar. Te oda, so šunďan ešebnovarestar, ačhela andre tumende, ta the tumen ačhena andro Čhavo the andro Dad. 25 A o Ježiš diňa lav, hoj amen dela kada: o večno dživipen. 26 Kada tumenge pisinďom pal ola, so tumen cirden andro binos. 27 No pre tumende čhiďa o Kristus avri peskere Duchos a na kampel tumenge, hoj tumen vareko te sikavel. Ale vaš oda, ačhen andre leste avke sar tumen sikaďa. Bo oda Duchos tumen sikavel pal savoreste a hino čačipnaskero a na klamišagoskero. 28 A akana čhavorale, ačhas andre leste, hoj akor sar pes sikavela, te avas bi e dar a te na pes ladžas lestar sar avela. 29 Te džanen, hoj ov hino čačipnaskero, ta džanen, hoj sako ko kerel oda so hin lačho, uľiľa ( pes narodzinďa) lestar.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk