Dve percentá (2 %)

68. kapitola

5 Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch! Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin!68,5 Ex 3,15; Iz 57,14