Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Chaldeji — nástroj Božieho súdu

1 Toto je výrok, ktorý prorok Habakuk prijal videním.
2 Dokedy ešte budem volať o pomoc, Hospodin, a ty ma nevypočuješ? Volám na teba: „Násilie!“, ale nepomáhaš.1,2 Jób 19,7; Ž 13,2; Jer 14,9; Jon 2,3 3 Prečo mi dávaš vidieť krivdu, aj sám sa pozeráš na trápenie? Skaza a ukrutnosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hádka povstáva.1,3 Nm 23,21; Ž 55,10-12; Sir 27,14 4 Preto je zákon neúčinný a právo nevychádza na svetlo, lebo bezbožník obkľučuje spravodlivého. Právo je preto prekrucované.1,4 Ž 22,13; Iz 59,14; Mich 7,2-3 5 „Pohliadnite na národy a viďte! Len sa pozrite a zastaňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste neverili, keby vám ho rozpovedali.1,5 Ž 44,2; Sk 13,41 6 Vzbudím totiž Chaldejcov, národ vzdorovitý a dravý, ktorý prejde šíravy zeme, aby zaujal príbytky, ktoré nie sú jeho.1,6 Jób 1,17; Jer 9,18 7 Je hrozný a príšerný. Právo a vysoké postavenie odvodzuje od seba. 8 Jeho kone sú rýchlejšie než leopardy a divokejšie než vlci za súmraku. Jeho jazdci uháňajú. Zďaleka sa priženú jeho kone, priletia ako orol, ktorý sa náhli za korisťou.1,8 Dt 28,49-50; Jer 5,6; Sof 3,3 9 Každý z nich ide za násilím, dychtivo mieri vpred na východ a zhromažďuje zajatcov, ktorých je ako piesku. 10 Tento národ sa vysmieva z kráľov, kniežatá sú mu na posmech, z každej pevnosti sa smeje, navŕši zeminu a zaujme ju. 11 Potom sa preženie ako vietor a previní sa tým, že vlastná sila mu bude bohom.“1,11 Iz 10,13

Boh je spravodlivý

12 Či ty nie si od vekov, Hospodin, môj Boh, môj Svätý? Nezomrieme! Hospodin, poveril si ho súdom; Skala, uložil si mu trestať.1,12 Dt 32,3n; Ž 90,2; Iz 10,5n
13 Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie! Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho?1,13 Ž 5,5; 124,3 14 Ľudí si urobil podobných morským rybám a plazom, ktoré nemajú vládcu. 15 Všetky ich chytá na udicu, vlečie vo svojej sieti a zhromažďuje do svojho čereňa; raduje sa z toho a jasá.1,15 Jer 16,16 16 Preto obetuje svojej sieti a svojmu čereňu páli kadidlo, lebo má z nich tučný podiel a výdatný pokrm. 17 Vari bude neustále vyprázdňovať sieť a neľútostne vraždiť národy?