1. kapitola

Pozdrav

1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.
2 Milovaný, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. 3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej vernosti pravde a o tom, ako naozaj kráčaš v pravde. 4 Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

Gájova spolupráca

5 Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzinci.
6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vypravíš, ako sa patrí pred Bohom. 7 Veď pre jeho meno sa vydali na cestu a nič neprijímajú od pohanov. 8 My sa teda máme takýchto ujímať, aby sme mohli spoločne pracovať pre pravdu.

Diotrefov odpor

9 Niečo som už cirkvi napísal, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, nás neprijíma.
10 Preto až prídem, pripomeniem jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. 11 Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, nevidel Boha. 12 O Demetriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj samotná pravda. Aj my vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

Pozdravy

13 Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem to zveriť atramentu a peru.
14 Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a porozprávame sa z tváre do tváre. 15 Pokoj nech je s tebou! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj osobne každého z priateľov!