Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

1. kapitola

Obrad spaľovanej obety

1 Hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu:1,1 Ex 3,4; Ž 78,14; 105,39; Heb 9,11
2 „Prehovor k Izraelitom a povedz im: ‚Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. 3 Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca. Privedie ho ku vchodu stanu stretávania, aby získal Hospodinovu priazeň.1,3 Lv 6,2-6; 16,7; 17,4; Mal 1,14 4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby získal zmierenie. 1,4 Ex 29,10.15.19 5 Potom pred Hospodinom zabije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv; krvou dookola pokropia oltár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. 6 Kožu zo spaľovanej obety stiahne a obetu rozseká na kusy.1,6 Gn 3,21; Lv 7,8 7 Synovia kňaza Árona rozložia na oltári oheň a naň naložia drevo. 8 Potom Áronovi synovia, kňazi, poukladajú rozsekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na oltári. 9 Vnútornosti a nohy kňaz umyje vo vode a všetko spáli na oltári ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi.1,9 Gn 8,21; Ex 29,17-18 10 Ak jeho obetný dar na spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec alebo z kôz, privedie bezchybného samca. 11 Zareže ho pred Hospodinom na severnej strane oltára a Áronovi synovia, kňazi, jeho krvou dookola pokropia oltár. 12 Potom kňaz obetu rozseká na kusy, poukladá ich aj s hlavou a tukom na drevo, ktoré horí na oltári. 13 Vnútornosti a nohy umyje vodou a kňaz to všetko prinesie na oltár ako spaľovanú obetu. To bude ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi. 14 Ak chce priniesť Hospodinovi na spaľovanú obetu dar z vtákov, nech prinesie svoj dar z hrdličiek alebo holúbkov.1,14 Gn 8,21; Ex 29,18; Lk 2,24 15 Kňaz ho prinesie k oltáru, nechtom mu natrhne hlavu a spáli na oltári. Krv vytlačí na stenu oltára. 16 Jeho hrvoľ aj s obsahom vyberie a odhodí k východnej strane oltára, kam sa vysýpa popol. 17 Kňaz mu potom natrhne krídla, ale neoddelí ich; spáli ich na dreve, ktoré horí na oltári. To bude spaľovaná obeta; ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi.