Predchádzajúca kapitola

68. kapitola

Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozpŕchnu

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.
2 Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozpŕchnu, zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia. 3 Ako býva odviaty dym, tak ich rozoženieš; ako sa pri ohni rozpúšťa vosk, tak zahynú bezbožní pred Bohom. 4 Spravodliví sa však tešia a jasajú, pred Bohom radostne plesajú. 5 Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch! Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin! 6 Otcom sirôt a obhajcom vdov je Boh vo svojom svätom príbytku. 7 Boh pripravuje domov osamelým, väzňov privádza k blahobytu, ale odbojníci zostanú vo vyprahnutom kraji. 8 Bože, keď si šiel na čele svojho ľudu, keď si kráčal pustatinou,— Sela — 9 otriasala sa zem, nebo sa rozpršalo pred Bohom, pred Bohom zo Sinaja, pred Bohom, Bohom Izraela. 10 Hojným dažďom, Bože, zvlažil si svoje dedičstvo, čo bolo zomdleté, to si osviežil. 11 Tam nachádza tvoje tvorstvo príbytok, vo svojej dobrote, Bože, pripravil si ho pre biednych. 12 Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva: 13 „Utekajú králi vojsk, utekajú a pani domu delí korisť. 14 Zostanete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, jej perute sú zo žltkastého zlata. 15 Keď Všemohúci rozháňal kráľov, snežilo na Calmóne.“ 16 Vrchovina Bášan je vrchovinou božstiev, vrchovina Bášan má mnoho štítov. 17 Prečo vy, strmé štíty, zazeráte na vrch, na ktorom chce bývať Boh? Skutočne, Hospodin tam bude sídliť natrvalo! 18 Božích vozov sú desaťtisíce, nespočetné tisíce, na nich prišiel Pán zo Sinaja do svätyne. 19 Vystúpil si na výšinu, priviedol si zajatcov, ľudí si prijal do daru, ešte aj odbojníkov, aby si trónil, Hospodin, Bože! 20 Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.— Sela — 21 Náš Boh je Boh záchrany, Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. 22 Áno, Boh rozdrví hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto zotrváva vo vinách. 23 Pán povedal: „Privediem ťa späť z Bášanu, privediem ťa späť z hlbín mora, 24 aby si si opláchol nohy v krvi, aby sa aj jazyku tvojich psov ušlo z nepriateľov.“ 25 Bože, bolo vidieť tvoje sprievody, sprievody môjho Boha, Kráľa, ísť do svätyne. 26 Vpredu šli speváci, vzadu hudobníci, uprostred devy s bubienkami. 27 „V zhromaždeniach zvelebujte Boha, Hospodina, vy, čo pochádzate z Izraela!“ 28 Na čele je najmenší kmeň, Benjamín, je tu zástup kniežat Júdu, sú tu kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftaliho. 29 Dokáž, Bože, svoju moc! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás 30 zo svojho chrámu nad Jeruzalemom! Králi ti budú prinášať dary. 31 Obor sa na zver v tŕstí, na stádo býkov s teľcami národov. Pošliap tých, čo bažia po striebre, rozožeň bojachtivé národy! 32 Prídu veľmoži z Egypta, Kúš vystrie ruky k Bohu. 33 Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, — Sela — 34 ktorý sa nesie na nebesiach, na nebesiach odvekých! Čujte, ako znie jeho hlas, jeho mocný hlas! 35 Zvestujte Božiu moc! Jeho vznešenosť je nad Izraelom, jeho moc je v oblakoch. 36 Boh vzbudzuje úžas vo svojich svätyniach. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Nech je zvelebený Boh!