1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom.
2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Pavlova modlitba

3 Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,
4 vždy v každej mojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, 5 že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom takto zmýšľam o vás všetkých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evanjelia. 8 Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. 9 Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, 10 aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, 11 naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Pavlovo väznenie

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, viac prospelo šíreniu evanjelia,
13 takže to, že som v putách pre Krista, sa stalo známym v celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými. 14 Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo. 15 Niektorí síce hlásajú Krista zo závisti a nevraživosti, ale iní s dobrým úmyslom. 16 Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 iní však ohlasujú Krista z neznášanlivosti, nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia súženie. 18 Čo na tom! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či naoko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa radujem a aj sa budem radovať. 19 Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. 20 Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom, alebo smrťou.

Túžba po Kristovi

21 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.
22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. 23 Ťahá ma to na obe strany: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, 24 ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. 25 Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery, 26 aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.

Výzva na vernosť a svornosť

27 Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium.
28 Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť! To bude znamením od Boha — im na záhubu, ale vám na spásu. 29 Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj trpeli. 30 Vediete predsa taký istý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.