126. kapitola

5 Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním.126,5 Iz 9,2; Jer 31,9-13; 50,4-5