Predchádzajúca kapitola

126. kapitola

Keď Hospodin zmenil údel Siona

1 Pútnická pieseň. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne.
2 Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: „Hospodin urobil pre nich veľké veci!“ 3 Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. 4 Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve! 5 Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. 6 S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.