Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

126. kapitola

Keď Hospodin zmenil údel Siona

1 Pútnická pieseň. Keď Hospodin zmenil údel Siona126,1 Alt. Keď Hospodin priviedol späť zajatcov na Sion., boli sme ako vo sne.126,1 Dt 30,3; Ž 85,2; Jer 29,14; 30,3; 31,23; Oz 6,11; Am 9,14; Sof 2,7; 3,20
2 Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: „Hospodin urobil pre nich veľké veci!“126,2 Ezd 3,11-13; Neh 6,16; Ž 14,7; 53,7; Iz 35,10; 66,14; Jer 31,13; 33,11 3 Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. 4 Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve126,4 Korytá potokov a riek (arab. wadi) v južnej Palestíne, v Negeve, v období sucha vysychajú, no v období dažďov sa náhle zaplnia vodou.!126,4 Iz 43,19 5 Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním.126,5 Iz 9,2; Jer 31,9-13; 50,4-5 6 S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.126,6 Ž 30,6; Jn 16,20