2. kapitola

34 Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: „Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať2,34 Iz 8,14-15; Oz 14,9; Sk 28,22; Rim 9,32; 1Kor 1,23; 2Kor 2,16; 1Pt 2,7-8.12