Dve percentá (2 %)

16. kapitola

11 Hospodinov anjel ešte dodal: „Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael16,11 Hebr. Jišmael = Boh počul., lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení.16,11 Gn 17,19; Ž 22,25; Lk 1,13.31.63