Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

Hagar a Izmael

1 Abrámova žena Saraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťanku menom Hagar.16,1 Gn 15,2-3; Lk 1,7; Ga 4,24
2 Raz Saraj povedala Abrámovi: „Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke! Možno, že z nej dostanem syna.“ Abrám prijal radu od Saraj.16,2 Gn 17,16; 30,3 3 Po desiatich rokoch odvtedy, čo sa Abrám nasťahoval do Kanaánu, Abrámova žena Saraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. 4 On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohŕdavo hľadela na svoju paniu.16,4 1Sam 1,6-8 5 Saraj povedala Abrámovi: „Pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju slúžku do lona a teraz, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou!“16,5 Gn 31,53; Ex 5,21; 1Sam 24,13-16 6 Nato Abrám povedal Saraj: „Pozri, svoju slúžku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré!“ Keď ju Saraj sužovala, Hagar od nej ušla. 7 Keď ju Hospodinov anjel stretol pri prameni vody na púšti, pri prameni na ceste do Šúru,16,7 Gn 20,1; Ex 15,22; Prís 15,3 8 povedal jej: „Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš?“ Ona odpovedala: „Utekám od svojej panej Saraj.“ 9 Hospodinov anjel jej povedal: „Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná!“16,9 Koh 10,4; Ef 6,5-9; 1Pt 2,18-25 10 Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: „Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať.“16,10 Gn 13,16; 17,20-21; 25,12-18 11 Hospodinov anjel ešte dodal: „Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael16,11 Hebr. Jišmael = Boh počul., lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení.16,11 Gn 17,19; Ž 22,25; Lk 1,13.31.63 12 Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude proti všetkým svojim bratom.“16,12 Gn 21,20; 25,18; Jób 39,5-8 13 Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El-Roi16,13 Hebr. Boh, ktorý ma vidí.. Povedala totiž: „Či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí?“16,13 Ž 33,13; 139,1-10 14 Preto sa tá studňa volá Beér-Lachaj-Roi16,14 Hebr. Studňa Živého, ktorý ma vidí., a je medzi Kadéšom a Beredom.16,14 Gn 24,62; 25,11; Nm 13,26 15 Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael. 16 Abrám mal osemdesiatšesť rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela.