Dve percentá (2 %)

3. kapitola

6 Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.3,6 Gn 15,6; Rim 4,3 7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi.3,7 Rim 4,11-12; Ga 3,29