Dve percentá (2 %)

3. kapitola

13 Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,3,13 Dt 21,23; Rim 8,3; 2Kor 5,21; Ga 4,5 14 aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha.3,14 Gn 12,3; Iz 44,3; 2Kor 1,22; Ef 1,3