Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

La khangerake andro Efezus

1 “Le aňjeloske andre khangeri Efezus pisin:Kada vakerel oda, so ľikerel ola efta čercheňa andre peskero čačo vast a phirel peske maškar ola efta somnakune momeľara.
2 Džanav olestar so keres a džanav the pal tiri buči the pal tiro avriľikeriben a hoj našči zľidžas le nalačhen. Probaľinďal olen, so pal peste phenen hoj hine apoštola, ale nane. A avľal pre oda, hoj hine klamara. 3 Ľikerďal avri but a kerehas buči vaš miro nav a na preačhiľal. 4 Ale hin man pre tu oda, hoj omukľal tiro ešebno kamiben. 5 Ma bister pre oda kaj salas a khatar peľal avri, visar tut ole binendar a ker oda so ešeb kerehas. Ale te tut na visareha le binendar, avava pre tu a čhalavava tiro momeľaris pal leskero than. 6 Ale jekh veca keres mište, hoj našči avri ačhes oda so keren o Mikulašenci, so the me našči avri ačhav. 7 Kas hin kana, mi šunel, so o Duchos phenel le khangerenge! Oles, ko ňerinel ( zviťazinel), dava te chal pal o stromos le dživipnaskero so hin andro rajos le Devleskero.”

La khangerake andre Smirna

8 “Le aňjeloske andre khangeri Smirna pisin:Kada vakerel oda Ešebno the o Posledno, oda, ko sas mulo a obdžiďiľa.
9 Džanav tiro pharipen the tiro čoripen, ale sal barvalo. Džanav the pal ola so tut džungľaren a keren pre tu pľetki a phenen pal peste hoj hine Židi, ale nane a hine e sinagoga le satanoskeri. 10 Ma dara olestar so cerpineha! Dikh, o beng čhivela varesaven tumendar andre bertena, hoj te aven probaľimen avri a ela tumen pharipen deš džives. Av pačivalo dži o meriben a dava tut e koruna le dživipnaskeri. 11 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge! Oles ko ňerinel ( zviťazinel) o dujto meriben na dukhavela.”

La khangerake andro Pergamos

12 “Le aňjeloske andre khangeri Pergamos pisin: Kada vakerel oda, kas hin odi ostro šabľa so čhinel pal soduj seri:
13 Džanav, kaj bešes, ode kaj hin o tronos le satanoskero. Ale ľikeres tut mire navestar a na preačhiľal andre ma te pačal, aňi andre ola dživesa sar svedčinelas o Antipas, miro pačivalo švedkos, saves murdarde andro tumaro foros, ode, kaj bešel o Satan. 14 Ale hin man pre tu sikra vareso: hoj tut ode hin ajse džene so ľikeren o sikaviben le Balamoskero. Bo ov sikavelas le Balak sar te ľidžal le Izraeloskere čhaven pro bini, hoj te chan oda so hin obetimen le modlenge a te keren o lubipen. 15 A the tut hin ajse džene so ľikeren o sikaviben le Mikulašengero. 16 Visar tut olestar! Bo sar na, avava pre tu sig a marava man lenca la šabľaha andral miro muj. 17 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge! Oles, ko ňerinel, dava andral e garuďi manna a dava les parno baroro pre savo ela pisimen o nevo nav, savo na džanel ňiko, ča oda, ko les lel.”

La khangerake andre Tyatira

18 “Le aňjeloske andre khangeri Tyatira pisin:Kada vakerel o Čhavo le Devleskero, so les hin o jakha sar o jagale plameňa a o pindre sar o bľišťaco trast.
19 Džanav pal oda so keres, the pal tiro kamiben, the pal tiri buči, the pal tiro pačivaľiben, the pal tiro avriľikeriben. Džanav the oda, hoj akana keres buter sar akor, sar andre ma pačanďiľal. 20 Ale hin man pre tu sikra vareso: hoj domukes la džuvľa Jezabel, savi phenel pal peste hoj hiňi prorokiňa, te sikavel a te odcirdel mire služobňiken, hoj te keren o lubipen a te chan oda so hin obetimen le modlenge. 21 A diňom la časos ( ideos), hoj pes te visarel andral peskero lubipen, ale na visarďa pes. 22 Dikh, me pre late mukava o nasvaľiben. A pre ola, so laha keren o lubipen, domukava baro pharipen, te pes na visarena olestar so keren. 23 The lakere čhaven marava le meribnaha. A dodžanena pes savore khangera, hoj me som so prindžarav o jile the o goďa a sakoneske tumendar počinava pal oda, so kerel. 24 Ale phenav tumenge savorenge andro Tyatir - so tumen na ľikeren ole sikavibnastar a so na prindžarďan ‘o bare garuďipena le satanoskere’ - hoj na thovav pre tumende aver pharipen. 25 Ale ľikeren mište oda so tumen hin, medik me na avava. 26 Oles dava zor upral o aver narodi, ko ňerinela ( zviťazinela) a kerela oda so me kamav dži o agor - 27 ‘ľidžala len la trastuňa pacaha a phagerela len pro kotora sar čikakere pira’ - avke sar the me priiľom e zor mire Dadestar. 28 A dava les the e tosarutňi čercheň. 29 Kas hin kana, mi šunel so o Duchos phenel le khangerenge!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk