Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

1 Ma lašar tut tajsaskre dživeseha, bo na džanes, so oda džives anela. 2 Mi lašarel tut aver dženo, a na tiro muj – cudzo manuš, a na tire vušta! 3 O bar hino pharo the e poši but važinel, ale o pharipen, so kerel o dilino, hino phareder sar kala soduj. 4 Te choľisaľol hin igen namištes a e choľi hin sar e potopa, ale ko obačhela angle žjarlivosť? 5 Feder hin o phundrado dovakeriben sar o garudo kamiben. 6 O dovakeribena tire prijaťelistar, savo tut kamel, hine feder sar o but čumibena olestar, ko tut našťi avri ačhel. 7 O čalo na kamel te chal aňi o medos, ale le bokhaleske hin gulo the o kirko chaben. 8 Sar o čiriklo, so odľecinel dur peskre hňizdostar, hin oda, ko odgeľa dur peskre kherestar. 9 O parfumos the o kaďidlos anen radišagos andro jilo, ale o prijaťeľis, savo tut del e lačhi rada, anel meksa buter. 10 Ma omuk tire prijaťeľis, aňi le prijaťeľis tire dadeskres. Sar pes tuke ačhel vareso nalačho, ma dža ke tiro phral, bo feder hin o susedas, savo hino pašes, sar o phral, savo hino dur. 11 Av goďaver, čhavo miro, a ker mange o radišagos andro jilo, hoj te šaj odphenav oleske, ko pre mande namištes vakerel. 12 O goďaver manuš dikhel, sar avel o nalačhipen a garuvel pes, ale o nagoďaver džan dureder a doperena pre oda. 13 Le o gada olestar, ko pes zaručinel vaš o cudzincos; le e zaloha olestar, ko pes zaručinďa vaš e cudzinka. 14 Te vareko peskre prijaťeľiske pozdravinel sig tosara zorale hangoha, ov peske šaj lel oda sar košiben. 15 E čhibaľi džuvľi hiňi sar o paňi, so na preačhel te kvapkinel andro brišindalo džives; 16 te zaačhavel la, hin sar te zaačhavel e balvaj, abo te chudel o olejos andro vast. 17 O trast pes brušinel le trasteha a jekh manuš brušinel avres. 18 Oda, ko pes starinel pal o figovňikos, chala leskro ovocje; ko stražinel peskre rajes, chudela e pačiv. 19 Sar andro paňi dičhol o muj, avke pal o jilo dičhol, savo hin o manuš. 20 Avke sar o peklos the o meriben šoha na čaľona, avke na čaľona aňi o jakha le manušeskre. 21 Sar pes o rup prelabarel andre tači nadoba a o somnakaj andro bov, avke o manuš hino skušimen, te les lašaren. 22 Kajte le dilines rozmarďalas le tlučkoha, saveha pes rozmarel o zrnos, the avke lestar na mareha avri o diliňipen. 23 Kampel tuke te džanel, sar dživel tiro stados, a starin tut mištes pal o bakrore, 24 bo o barvaľipen na ela pro furt – se aňi e kraľiko koruna na mušinel te predžal pre aver pokoleňje. 25 Sar pes košinel e čar a chudel te barol e nevi, a pal o verchi pes skiden upre o phusa, 26 akor tut ela le bakrorendar o uraviben, vaš o capi tuke cineha e maľa 27 a le kozendar tut ela dos thud, pro dživipen tuke, tira famelijake the tire služkenge.