Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

So anel o goďaveripen

1 Čhavo miro, te prileha mire lava, a doľikeraha, so tuke prikazinav,
2 te šuneha oda, so hin goďaver, a kameha oleske te achaľol, 3 te tuke mangeha o goďaveripen a te zorales vičineha, hoj te achaľos, 4 te oda rodeha avke sar o rup a kameha oda te arakhel avke sar o garudo barvaľipen, 5 akor achaľoha, so hin e sveto dar le RAJESTAR, a arakheha o prindžaripen pal o Del. 6 Bo o RAJ del e goďi a andral leskro muj avel o goďaveripen the o prindžaripen. 7 Ov pomožinel olenge, ko hine čačipnaskre, a chraňinel olen, ko dživen žužes; 8 ov stražinel olen, ko pes ľikeren mištes ke aver džene, a dodikhel pre ola, ko leske hine verna. 9 Akor achaľoha, so hin lačho, čačipnaskro a spravno; džaneha, sar kampel te dživel, 10 bo o goďaveripen tuke džala andro jilo a o prindžaripen tuke anela o radišagos pre duša. 11 O spravno gondoľišagos pre tu dela pozoris a o achaľuvipen tut stražinela; 12 ochraňinela tut, hoj te na džas pro nalačhe droma a hoj te na pačas le manušenge, save vakeren o previsarde lava; 13 olenge, ko omukle o rovna droma a gele pro bange droma andro kaľipen. 14 On radisaľon, sar keren o nalačhipen a thoven o baripen andro previsarde veci. 15 Kale manušengre droma hine bange a lengre chodňiki hine nalačhe. 16 O goďaveripen tut zachraňinela la lubňatar; la avra džuvľatar, savi pes tuke guľarel le lavenca, 17 savi omukľa le romes, saves peske iľa, sar sas terňi a bisterďa pre zmluva, so kerďa anglo Del. 18 O drom andre lakro kher ľidžal andro meriben, bo džal tele andro than le mulengro. 19 Ňiko olendar, ko džal ke late, na avel pale, a šoha pes na visarel pale pro drom le dživipnaskro. 20 Vašoda phir pal o drom le lačhe manušengro the pal o chodňikos le spravodľive manušengro. 21 Bo o pačivale bešena andre phuv a o žuže anglo Del ačhena andre, 22 ale o bijedevleskre ena avričhide a o napačivale ena avricirdle le koreňenca.