Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

1 Kaske džal ča pal peskre veci, pes odďelinel avrendar a na ačhel ňisava lačha radatar. 2 Le dilineske na džal pal oda, či achaľol vaj na; ča kamel te phenel peskro. 3 O binos the e ladž aven jekhetane, te našaveha e pačiv, aveha teledikhlo. 4 O goďaver lav hin sar o moros, andre savo našťi te dodžal dži tele, del dživipen sar o paňi, so čuľal avri andral o prameňis. 5 Nane mištes te chudel paš o vinnovato a le čačipnaskres pro sudos te odčhivel. 6 O lava le dilineskre les dochuden furt andro vesekedišagi, mangel peske te chudel mariben. 7 Oda, so o dilino vakerel, les zňičinel; leskre lava les zachuden andre pasca. 8 O lava le pľetkariskre hine gulore a džan dži tele andre džombra. 9 O leňivo andre buči hino phral oleske, so savoro musarel. 10 Le RAJESKRO nav hin e zoraľi veža; o čačipnaskro andre denašel a hino garudo. 11 O barvaľipen hin le barvaleske sar o ohradzimen foros; hin andre leskri goďi sar o učo muros. 12 Angloda, sar o manuš perel, hin o baripen andro jilo; e pokora hin anglal e slava. 13 Te odphenel varekaske, medik les na šunďal avri, hin diliňipen a pre ladž. 14 O manušeskro duchos šaj zľidžal peskro nasvaľiben, ale ko birinela te zľidžal le dukhade duchos? 15 O goďaver jilo dochudela o prindžaripen a o goďaver kan les rodel. 16 Te aneha daros le bare manušeske, otkerela tuke o drom ke leste. 17 Dičhol pes, hoj hin čačipen oles, ko vakerel pro sudos ešebno, medik lestar na phučel oka dujto manuš, ko pre leste vakerel. 18 O losos zaačhavel e vika a maškar o zorale manuša anel o smirom. 19 Te dochudel pes paš o dukhado phral hin phareder, sar te dodžal andro ohradzimen foros; o vesekedišagi hine maškar o phrala sar o zakerde brani pro hrados. 20 O manuš čaľola le lavendar, so vakerel, a kidela upre o uľipen olestar, so avel avri andral leskre vušta. 21 E čhib šaj murdarel abo del o dživipen, a ola, ko la kamen, chana lakro ovocje. 22 Ko arakhľa lačha romňa, arakhľa o lačhipen, bo hino le RAJESKE pre dzeka. 23 O čoro vakerel pokorne mangipnaha, ale o barvalo odphenel zorales. 24 Vareko pestar ča kerel, hoj hino amaro prijaťeľis18,24 Abo: Varesave prijaťeľa hine jekh avreske pro nalačho., ale varesavo prijaťeľis hino pašeder sar amaro phral.