Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

1 O Mojžiš phenďa le Izraelitenge savoro, avke sar leske prikazinďa o RAJ.

Pal o veri

2 A phenďa le kmeňoskre vodcenge: „Kada prikazinďa o RAJ:
3 Te o murš dela lav le RAJES abo lela vera, hoj pes zľikerela varesostar, mi doľikerel oda lav a mi kerel avke, sar phenďa. 4 Te e terňi džuvľi, savi mek dživel andro kher ke peskro dad, dela lav le RAJES, hoj kerela vareso, abo lela vera, hoj pes zľikerela varesostar, 5 a te lakro dad šunela lakro lav the vera, no ňič pre oda na phenela, akor savore lakre lava the vera, so diňa, pes mušinela te doľikerel. 6 Ale te lakro dad lake andre oda braňinela andre oda džives, sar pes dodžanela pal lakri vera the lava, so diňa, na mušinela oda te doľikerel. O RAJ lake odmukela, bo lakro dad pre oda na priačhiľa. 7 Te angloda, sar džala romeste, diňa lava abo iľa vera pre peste, a paľis geľa romeste, 8 a te lakro rom andre oda džives, sar pes pal oda dodžanela, pre oda ňič na phenela, mušinel pes lakre lava the vera te doľikerel. 9 Ale te lakro rom pre oda na priačhela andre oda džives, sar pes pal oda dodžanela, na mušinela te doľikerel e vera aňi o lava, so diňa. O RAJ lake odmukela. 10 Te e vdova abo e džuvľi, sava mukľa o rom, dela lav abo lela pre peste vera, mušinela pes oda te doľikerel. 11 Te e veraduňi džuvľi diňa lav abo iľa vera, 12 a te lakro rom pal oda šunela a ňič pre oda na phenela a ňisar la andre oda na zaačhavela, savore lava, so diňa the e vera, so iľa, mušinela te doľikerel. 13 Ale te lakro rom pre oda na priačhela andre oda džives, sar oda šunela, paľis ola lava, so diňa, abo e vera, so iľa, na mušinela te doľikerel. Lakro rom oda zaačhaďa a o RAJ lake odmukela. 14 Lakre romes hin posledno lav pal savore lakre lava the veri, so diňa le RAJES. 15 Ale te lakro rom lake dži andre aver džives ňič na phenela, savore lakre lava the e vera, so diňa, pes mušinela te doľikerel, bo oda džives, sar ada šunďa, sas čhit. 16 A te paľis oda kamľahas te čerinel, ela oda pre leste, te e romňi peskro lav na doľikerela.“ 17 Kala hine o prikazaňja, so diňa o RAJ le Mojžišoske pal o murš the pal leskri romňi, pal o dad the pal leskri čhaj andre leskro kher.