Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

O goďaver murša aven te banďol anglo Ježiš

1 Akor sar o Ježiš uľiľa ( pes narodzinďa) andre Judsko Betlehem, sas o Herodes kraľis a andro Jeruzalem avle o goďaver murša pal o vichod.
2 A phučenas: “Kaj hin oda Židoviko kraľis, so uľiľa? Bo dikhľam leskeri čercheň, sar avel avri pro vichod a avľam anglal leste te banďol.” 3 No sar oda šunďa o kraľis Herodes, predaranďiľa a the calo Jeruzalem leha. 4 A zvičhinďa savore nekbaredere rašajen the le zakoňiken a phučelas lendar, kaj majinel te uľol o Kristus. 5 On leske phende: “Andre Judsko Betlehem, bo avke hin pisimen prekal o proroka: 6 ‘Tu Betlehem, phuv andre Judsko, ňisoha na sal nekcikneder andral o anglune fori andre Judsko, bo tutar mange avela o vodcas, savo ľidžala mire manušen - le Izrael - sar bakroren.’ ” 7 Akor o Herodes vičhinďa počoral le goďavere muršen a mište pes lendar dophučľa, kana pes lenge sikaďa e čercheň. 8 Avke len bičhaďa andro Betlehem a phenďa: “Džan a mište tumen dophučen pal oda čhavoro a sar les arakhena, aven mange te phenel, hoj the me te džav a te banďuvav anglal leste.” 9 On šunde avri le kraľis a gele het. A e čercheň savi dikhle pro vichod džalas anglal lende, medik na zaačhiľa upral oda than, kaj sas o čhavoro. 10 Sar dikhle e čercheň, igen radisaľile. 11 A sar gele andro kher, arakhle le čhavores la Mariaha, leskera daha. Pele pro khoča a banďonas anglal leste. Phundrade peskere barvaľipena a dine les darunki: somnakaj, kaďidlos the mirra. 12 Ale andro suno lenge o Del phenďa, hoj te na džan pale ko Herodes. Vaš oda gele avre dromeha pale andre peskeri phuv.

Denašen andro Egipt

13 Sar on odgele, sikaďa pes o aňjelos le Rajeskero le Jozefoske andro suno a phenďa: “Ušči a le tuha le čhavores the leskera da a denaš andro Egipt! Ačh ode dži akor, medik tuke na phenava! Bo o Herodes rodela le čhavores, hoj les te murdarel.”
14 Ov uščiľa a iľa peha rači le čhavores the leskera da a denašľa andro Egipt. 15 Sas ode dži akor, medik na muľa o Herodes, hoj pes te ačhel oda, so phenďa o Raj prekal o prorokos: “Andral o Egipt vičhinďom mire čhas.”

O Herodes murdarel avri le čhavoren

16 Sar dikhľa o Herodes, hoj o goďaver murša leha thode avri, igen pes choľarďa. Diňa te murdarel savore muršoren dži duj berš - pal oda časos ( ideos), pre savo pes mište dophučľa le goďavere muršendar - savoren, so sas andro Betlehem the pašal caľi odi phuv.
17 Akor pes ačhiľa oda, so sas phendo prekal o prorokos Jeremiaš: 18 “O hangos šunďiľa andro foros Rama, baro roviben the o hikišagos. Oda e Rachel rovel upral peskere čhave a na del pes te prevakerel, bo imar nane.”

Aven pale andral o Egipt

19 Sar muľa o Herodes, sikaďa pes o aňjelos le Rajeskero andro Egipt le Jozefoske andro suno
20 a phenďa leske: “Ušči, le tuha le čhavores the leskera da a dža andre Izraelsko phuv, bo mule avri ola, so kamenas te murdarel le čhavores.” 21 Ov uščiľa, iľa peha le čhavores the leskera da a avľa andre Izraelsko phuv. 22 Ale sar šunďa, hoj imar o Archelaus kraľinel andre Judsko phuv vaš o Herodes peskero dad, daralas pes ode te džal. Vaš oda leske o aňjelos le Rajeskero andro suno phenďa, hoj feder ela te džala andre Galileja. 23 Avľa ode a bešelas andro foros, so pes vičhinel Nazaret. Hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o proroka, hoj ov pes vičhinela Nazaretsko.