Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

1 „Či nane le manušes pre phuv phari buči? Či nane leskre dživesa sar o dživesa le robotňikoskre? 2 Sar o otrokos, savo pes našťi doužarel pro ciňos, sar o robotňikos, savo užarel, kana les počinena, 3 avke me chudňom o zbitočna čhona a avle pre ma o phare rača. 4 Sar mange pašľuvav, phenav: ‚Kana imar uščava upre?‘ Ale e rat hiňi bari a prečhivkerav man dži tosara. 5 Miro ťelos hino učhardo andre le kirmenca the le chrastenca; e cipa mange pukinel a kerel pes mange o phuma. 6 O dživesa mange pregele sigeder sar le tkačiske o kaštoro prekal o thava a preačhile bi e naďej. 7 Leper tuke, Devla, hoj miro dživipen hin ča balvajori; miri jakh imar šoha na dikhela o lačhipen. 8 Imar man na dikhela e jakh oleskri, ko pre ma dikhel. Rodeha man, Devla, ale imar na avava. 9 Sar e chmara rozdžal a našľol, avke na avel pale oda, ko džal tele andro hrobos. 10 Imar na avela pale andre peskro kher; leskri famelija pre leste imar bisterela. 11 Vašoda na avava čhit; vakerava, bo hin man dukh andro duchos; sťažinava man, bo hin man pharipen andro jilo. 12 Či me som moros abo e moroskri obluda, hoj pre ma thoďal stražcas? 13 Phenav mange: ‚Pro hadžos mange ela lokeder, andro soviben predžala miri dukh,‘ 14 no the akor man tu daraves avri le sunenca a des man o strašna viďeňja, 15 vašoda feder mange hin te tašľol; feder te merel sar te dživel. 16 Imar man hin dos. The avke na dživava furt! Muk man! Miro dživipen nane pre ňisoste. 17 Ko hin o manuš, hoj tuke les avke važines a hoj pre leste des ajso pozoris, 18 hoj ke leste aves sako tosara a skušines les sako minuta? 19 Kana pre ma preačheha te dikhel? Na domukes mange aňi te preľiginel e šľina! 20 Te kerďomas binos, so tut kerďomas, ó, tu, so dikhes pre savoreste, so keras? Soske mandar kerďal tiro terčos? Som tuke pro pharipen? 21 Soske mange na odmukes miro binos a na prebačines miri vina? Bo maj pašľuvava andro prachos; tu man rodeha, ale imar na avava.“