Predchádzajúca kapitola

41. kapitola

1 „Te o manuš pačal, hoj chudela le Levijatan, ačhela sklamimen. Soča pre leste dikhela, takoj odperela. 2 Ňiko nane ajso šmelo, hoj les te uštavel. Akor ko pes šaj ačhavel mange? 3 Ko man diňa vareso ešebno, hoj leske me mušinav te del pale? Se savoro tel o ňebos hin miro. 4 Phenava tuke pal leskre pindre, pal leskri bari zor the pal leskro baro the šukar ťelos. 5 Ko pal leste šaj cirdel tele leskri cipa? Ko šaj predemel leskro dvojito pancjeris? 6 Ko šaj phundravel o brani leskre mujeskre, se leskre dandendar avel bari dar? 7 Pre leskro dumo hine o šťiti andro šori, cesnones priphandle a zorale sar bara; 8 hine paš peste avke pašes, hoj aňi o luftos maškar lende na predžala. 9 Jekh paš aver hine prikikidle ke peste; hine spojimen, našťi len te rozďelinel. 10 Sar kichinel, demel avri o švetlos a leskre jakha hine lole sar o kham tosara. 11 Andral o muj leske aven avri o jagale fakľi a chučkeren o iskri. 12 Prekal o cheva andro nakh leske avel avri o thuv sar andral o roztačardo kotlos, tel savo labon o šuke kraki. 13 Leskro dichos rozlabarel o angara a andral o muj čhivel avri e jag. 14 Andre meň les hin e zor a e bari dar džal anglal leste. 15 O mas pre leskro ťelos chudel mištes, zorales a na čhalavel pes. 16 Leskro jilo hino sar skala, zoralo sar o mlinoskro bar. 17 Sar ušťel, o nekzoraleder lestar daran; sar ňičinel, daratar na džanen so te kerel. 18 Aňi e šabľa aňi e kopija aňi o šipi les ňič našťi keren. 19 O trast leske hin sar o phus, o brondzos sar o kirno kašt. 20 O šipos andral o lukos na kerela, hoj te denašel; o bara andral e pariďa hine leske sar o plevi. 21 O budzogaňis leske hin sar e šuki čar; asal peske, sar andre leste čhiven o kopiji. 22 Pro per les hin ostra špici sar skľenčini, so muken pal leste o rihi andre čik. 23 Ov kerel, hoj te taďol o oceanos sar andre piri, sar o olejos andro čaroro. 24 Mukel pal peste bľišťaco drom; o moros dičhol, sar te les uľahas šiva bala. 25 Nane pre phuv ňiko ajso sar ov; o džviros, savo ňisostar na daral. 26 Uprunestar dikhel pre savore barikane stvoreňja; hino kraľis upral savore dziva džviri.“