Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Trito vakeriben le Elifazoskro

1 Akor o Elifaz andral o Teman odphenďa kada:
2 „Šaj anel o manuš le Devleske chasna? Se o goďaver manuš kerel chasna ča peske, a na le Devleske. 3 Či hin le Nekzoralederes vareso olestar, hoj sal spravodľivo? Abo hin les vareso olestar, hoj džives žužes? 4 Či tuke dovakerel vaš oda, hoj tut lestar daras? Či vaš oda tut sudzinel? 5 Či na vaš oda, hoj tiro nalačhipen hino baro a tire bini šoha na preačhen? 6 Bo tire phralendar lehas vaš ňisoske e zaloha a mukehas len langen bi o gada. 7 Na dehas te pijel paňi oles, kas smadzinelas, oles, ko sas bokhalo, na dehas te chal maro. 8 Salas zoralo manuš a e phuv sas tiri, bešehas ode a salas baro manuš, 9 ale bičhavehas le vdoven het, na dehas len ňič a trapinehas le široten. 10 Vašoda hin všadzik pašal tu o pasci a jekhvareste pre tu avel e bari dar, 11 abo ajso kaľipen, hoj na dikhes, vašoda e potopa tut zaučharel andre. 12 Či nane o Del upre pro nekučeder ňebos? Dikh, sar hino upral o nekučeder čercheňa, kajte hine avke učes! 13 Ale tu phenes: ‚So o Del džanel? Či šaj sudzinel prekal o kale chmari? 14 O chmari les garuven andre, sar peske phirel pal o ňebos, vašoda na dikhel.‘ 15 Kames tut te zľikerel le phurikane dromendar, pal save phirenas o nalačhe manuša? 16 On mule sigeder, sar sas lengro časos, jekhvareste avke sar o kher, saves lel e potopa le zakladenca. 17 Le Devleske phenen: ‚Dža amendar het! So amen šaj kerel o Nekzoraleder?‘ 18 Ale o Del lenge the avke pherdžarďa o khera le lačhe vecenca. No me na achaľuvav o gondoľišagos le nalačhengro! 19 O spravodľiva dikhena lengro koňec a radisaľona; o ňevinna lendar asana: 20 ‚Čačes hine amare ňeprijaťeľa zňičimen a savoro, so pal lende ačhiľa, zlabiľa andre jag.‘ 21 Odmang tut le Devleske a ela tut smirom; avke pre tu avela o požehnaňje. 22 Prile o sikaviben andral leskro muj a le tuke andro jilo leskre lava. 23 Dikh, te aveha pale ko Nekzoraleder, ačhavela tut pale pro pindre. Le avri o nalačhipen andral tiro stanos, 24 čhiv tutar het o somnakaj andro prachos, o somnakaj andral o Ofir maškar o bara andre jarka, 25 akor ela o Nekzoraleder tiro somnakaj the tiro nekvzacneder rup. 26 Paľis radisaľoha le Nekzoraleder Devlestar a šaj hazdeha upre tiro muj ko Del. 27 Mangeha les a ov tut šunela avri; a doľikereha o lav, so les diňal. 28 So tuke kideha avri, oda pes ačhela, a pre tire droma švicinela o švetlos. 29 Sar o manuša ena pokorimen dži tele a tu pheneha: ‚Hazde len upre!‘ akor o Del zachraňinela olen, ko hine strapimen! 30 Ov cirdela avri the oles, ko nane bi e vina, a ela zachraňimen vašoda, hoj tire vasta hine žuže.“