Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Dujto vakeriben le Cofaroskro

1 Akor o Cofar andral e Naama odphenďa kada:
2 „Mire gondoľišagi man ispiden te odphenel, bo o jilo andre ma previsaľol. 3 Sar šunav o dopheňiben, so mange kerel ladž, akor miri goďi siďarel te odphenel. 4 Se džanes, hoj kada hin imar čirlastar, kanastar hine o manuša pre phuv, 5 hoj o radišagos le nalačhe manušengro na ľikerel but a o bijedevleskro thovel baripen ča sikra. 6 Kajte leskro baripen džal upre dži o ňebos a leskro šero dochudel dži o chmari, 7 ela odphurdlo het pro furt avke sar prachos. Ola, ko les džanenas, phenena: ‚Kaj hino?‘ 8 Odľecinela sar o suno a buter les na arakhena; našľola sar o viďeňje rači. 9 Odi jakh, so les dikhelas, les imar na dikhela, oda than, kaj bešelas, les imar na dikhela. 10 Leskre čhave dena pale oda, so ile le čore manušenge; peskre vastenca anela pale peskro barvaľipen. 11 Leskri terňipnaskri zor, so pherdžarelas leskre kokala, leha pašľola andro prachos. 12 Leske hin o nalačhipen gulo andro muj, a garuvel les tel e čhib; 13 ov pes cirdel pal leste a na omukel les; ľikerel les andro vušta, hoj peske les te uživinel avri. 14 No, jekhvar pes leske o nalačhipen visarela pro kirkiben andre džombra; ela andre leste sar o jedos la kobrakro. 15 O barvaľipen, so chaľa, čhandela avri; o Del leske les čhivela avri andral o per. 16 Pijela o jedos la kobrakro; danderela les e zmija a merela. 17 Imar na dikhela pro prudi le paňeskre aňi pro potoki, sar čuľan o thud the o medos. 18 Mušinela te del pale oda, so peske dochudňa, a na chala olestar; na ela les radišagos olestar, so zarodňa. 19 Bo trapinelas le čoren a na pomožinďa lenge; zaiľa o kher, savo ov na ačhaďa. 20 Vašoda, hoj na džanel, kana les hin dos, našťi pes zachraňinela peskre barvaľipnaha. 21 Sar ov chal, ňič pal leste na ačhel, vašoda leskri bach na ľikerela furt. 22 Sar ela igen barvalo, jekhvareste pre leste avela o pharipen; demela pre leste pal savore seri. 23 Sar peske pherdžarela e džombra, o Del pre leste bičhavela peskri choľi sar jag a začhivela les laha akor, sar chala. 24 Te denašela la trastuňa šabľatar, predemela les o brondzuno šipos. 25 Cirdela les avri andral o dumo, o bľišťaco špicos leske predžala prekal e pečinka, vašoda pre leste avela bari dar! 26 Savoro leskro barvaľipen ela zňičimen, chala les e jag, so na sas zathoďi le manušestar, a zlabarela savoren, ko mek ačhiľa andre leskro stanos. 27 O ňebos anela avri leskri vina a e phuv pes ačhavela pre leste. 28 Savoro leskro barvaľipen ela ľigendo het, andre oda džives, sar o RAJ čhivela avri peskri choľi, našľola het. 29 Kajso koňec užarel le nalačhe manušes, kajso ďeďictvos chudena le Devlestar.“