Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

O bijav andro gav Kana

1 Pro trito džives sas o bijav andre Kana galilejsko a sas ode e daj le Ježišoskeri.
2 O Ježiš sas vičhimen pro bijav peskere učeňikenca. 3 Sar imar lenge dodžalas e mol, phenďa e daj le Ježišoske: “Nane len mol.” 4 O Ježiš lake phenďa: “Džuvľije, so mandar kames? Mek na avľa miri ora.” 5 Pal oda leskeri daj phenďa le sluhenge: “Savoro, so tumenge phenela, keren!” 6 A ačhenas ode šov barune kanti pro paňi, hoj pes o Židi te thoven pal lengeri tradicija. Andre dojekh reščolas vaj po šel ľitra. 7 O Ježiš lenge phenďa: “Pherďaren o kanti le paňeha!” A pherďarde len dži upre. 8 Paľis lenge phenďa: “Len andral a ľidžan le bijaveskere starostaske.” A ľigende. 9 Sar koštoľinďa o starostas o paňi, so sas čerimen pre mol (na džanelas khatar hiňi, ale o sluhi so ile le paňestar džanenas), vičhinďa peske le ternes 10 a phenďa leske: “Dojekh manuš thovel pro skamind ešeb e lačhi mol a sar imar buter pile, paľis del e goreder. Ale tu mukľal e lačhi mol dži akana!” 11 Kada ešebno zazrakos, so o Ježiš kerďa, pes ačhiľa andre Kana galilejsko. Sikaďa peskeri slava a leskere učeňika andre leste pačanďile. 12 Paľis ov geľa andro Kafarnaum peskera daha, peskere phralenca the peskere učeňikenca a ačhile ode vajkeci dživesa.

O Raj žužarel o chramos

13 E Patraďi le Židengeri sas pašes a o Ježiš odgeľa upre andro Jeruzalem.
14 Ode andro chramos arakhľa olen so bikenenas le gurumňen, le bakren the le holuben. Bešenas ode the ola so vatinenas o love. 15 Avke kerďa peske le špargendar bičos a tradňa avri savoredženen le bakrenca the le gurumňenca andral o chramos. Olenge, so vatinenas o love, previsarďa o skaminda a rozčhiďa o love. 16 Olenge, so bikenenas le holuben, phenďa: “Ľidžan kada adarik het! Ma keren mire Dadeskere kherestar pľacos!” 17 Leskere učeňikenge avľa pre goďi, hoj hin pisimen: “O kamiben vaš tiro kher andre mande labol sar jag so man chal.” 18 Akor leske o Židi phende: “Sikav amenge varesavo zazrakos, te džanas, hoj tut hin pravos kada te kerel.” 19 O Ježiš lenge odphenďa: “Čhiven tele kada chramos a tel o trin džives les pale ačhavava.” 20 Akor phende o Židi: “Saranda the šov (46) berš ačhavenas kada chramos a tu les ačhaveha tel o trin džives?” 21 Ale ov oda vakerelas pal o chramos peskere ťeloskero. 22 Paľis, sar uščiľa andral o meriben, avľa pre goďi leskere učeňikenge, hoj lenge oda phenďa a pačanďile andre oda so hin pisimen the le laveske so o Ježiš phenďa. 23 Sar sas andro Jeruzalem pro inepos, pre Patraďi, pačanďile but andre leskero nav, bo dikhenas o zazraki save kerelas. 24 O Ježiš korkoro pes lenge na diňa avri, bo ov džanelas savore manušen, 25 aňi leske na kampelas, hoj leske vareko te phenel avri vareso pal o manuš, bo ov džanelas, so hin andro manuš.