Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

46. kapitola

1 Kada lav phenďa o RAJ le prorokoske Jeremijašiske pro narodi.

O lav pro Egipt

2 Pal o Egipt: Kada hin o proroctvos pre armada le faraonoskri, pro faraonos Necho, kraľis andral o Egipt, saves domarďa o babiloňiko kraľis Nebukadnecar paš o paňi Eufrat andro foros Karkemiš akor, sar vladňinelas o judsko kraľis Jojakim, le Jozijašoskro čhavo, štarto berš.
3 „Pripravinen tumenge o šťiti, o bare the o cikne a džan andro mariben! 4 Thoven o sedli pro graja, a bešen, jazdcale! Thoven o prilbi pro šere a ačhen andro šori; ostraren o kopiji, uren e vizbroj! 5 Ale so dikhav?“ phenel o RAJ. „Daran pes, džan palal; lengre hrďinen maren. Denašen, sar ča džanen, aňi pes na obdikhen; pre savore seri hin igen bari dar. 6 Ko denašel sig, na denašela; o hrďinas pes na zachraňinela. Pro severos, paš o paňi Eufrat, lenge poddžana o pindre a perena. 7 Ko hin kada, so pes hazdel upre sar o paňi Nil; sar o paňi le bare vlnenca? 8 O Egipt pes hazdel upre sar o Nil sar o paňi le bare vlnenca. O Egipt phenel: ‚Hazdava man upre a začhivava e phuv; zňičinava o foros the le manušen, so ode bešen.‘ 9 Džan, grajale! Džan dzivones, verdanale! Aven avri, hrďinale, muršale andral o Kuš the Put, so ľidžan o šťiti, muršale andral e Lidija, so nacirden o luki! 10 Ale kada hin o džives la pomstakro o džives prekal o Adonaj, Nekzoraleder RAJ, hoj pes te pomsťinel peskre ňeprijaťeľenge. E šabľa chala a čaľola; pijela lengro rat, medik la na ela dos. Bo o Adonaj, o Nekzoraleder RAJ, len obetinela sar obeta andre phuv pro severos paš o paňi Eufrat. 11 Dža upre andro Gilead a an o balzam, pačivaľi čhaje le Egiptoskri! Zbitočňe iľal o praški, bo našťi sasťoha avri. 12 O narodi šunena pal tiri ladž; tiro roviben džala pal caľi phuv. Bo jekh slugaďis perela pre aver slugaďis a sodujdžene perena jekhetane.“ 13 Kada lav phenďa o RAJ le prorokoske Jeremijašiske pal o babiloňiko kraľis Nebukadnecar, savo avel pro Egipt pro mariben: 14 „Džan te phenel andro Egipt; den te džanel andro Migdol, den te džanel andro Memfis the andro Tachpanches, phenen lenge: ‚Skiden tumen upre a pripravinen pro mariben, bo e šabľa chal olen, ko hine pašal tu.‘ 15 Soske pele tire slugaďa? Našťi obačhen, bo o RAJ len čhiďa tele. 16 Kerďa oda, hoj but džene te peren, jekh pre aver peľa. Jekh avreske phenel: ‚Ušťi upre! Av džas pale paš amare manuša, andre odi phuv, kaj uľiľam; aven denašas le ňeprijaťeľiskra šabľatar!‘ 17 Den le faraonos le egiptske kraľis nevo nav: ‚Oda, ko kerel bari vika, ale na viužinel e lačhi ora!‘ 18 Avke sar me dživav,“ phenel o Kraľis, saveskro nav hin o Nekzoraleder RAJ, „avela oda, ko hin ajso baro sar o verchos Tabor maškar o verchi, sar o verchos Karmel upral o moros. 19 Pripravinen tumenge o veci andro zajaťje, manušale andral o Egipt, bo o Memfis ela omuklo, ela čhido tele a ňiko ode na bešela. 20 O Egipt hino sar e šukar terňi gurumňi, ale avel pre leste e armada pal o severos sar o bare muchi. 21 Mek the o slugaďa, saven peske cinde vaš o love, so hine thule sar ceľata, pes na ačhena te marel, ale savore pes visarena het a denašena, bo avela pre lende o džives la pohromakro, e ora, kana ena marde. 22 O Egipt sičinela sar o sap, so denašel, sar pre leste avela o ňeprijaťeľis la zoraha; avena pre leste le toverenca sar ola, ko čhinen tele o stromi. 23 O manuša andro Egipt hine sar o husto veš, prekal savo našťi te predžal, ale čhinena les tele,“ phenel o RAJ, „bo o slugaďa, so pre lende avena, ena buter sar o kobilki, saven našťi te zgenel. 24 E čhaj le Egiptoskri ela teledikhľi; ela diňi andro vasta le severne narodoske.“ 25 O Nekzoraleder RAJ, o Del le Izraeloskro, phenel: „Marava le devles Amon andral o foros Tebi, the le faraonos, the le Egipt, the leskre devlen the leskre kraľen. Marava le faraonos a the olen, ko pes pre leste muken. 26 Dava len andro vasta olenge, ko len kamen te murdarel, andro vasta le Nebukadnecaroske, le babiloňike kraľiske, the andro vasta leskre sluhenge. No paľis ela andro Egipt pale pherdo manuša, avke sar sas varekana,“ phenel o RAJ. 27 „Ale tu ma dara, miro služobňikona Jakobona; ma dara tut, Izraelona. Bo zachraňinava tut the tire potomken dural, andral o phuva, kaj san zaile. O Jakob avela pale a dživela andro smirom, bi o starišagos a ňiko les na daravela avri. 28 Tu ma dara, miro služobňikona Jakobona, se me som tuha,“ phenel o RAJ. „Zňičinava savore naroden, maškar save tut roztradňom, ale tut na zňičinava. Marava tut, no ča ajci keci tuke zaslužines; na mukava tut te džal bi o trestos.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk