Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

32. kapitola

O Jeremijaš cinel e maľa

1 Kada hin o lav, so avľa le RAJESTAR ko Jeremijaš akor, sar o judsko kraľis o Cidkijah kraľinelas dešto berš a o Nebukadnecar kraľinelas dešuochtoto (18) berš.
2 Akor pes o slugaďa le babiloňike kraľiskre rozačhade pašal o Jeruzalem. O prorokos Jeremijaš sas phandlo andre pre dvora le stražňikengri, so sas andro palacis le judske kraľiskro. 3 Sar les o judsko kraľis Cidkijah diňa te phandel andre, phenďa leske: „Soske prorokines kajse lava le RAJESTAR a phenes: ‚Dikh, dava kada foros andro vasta le babiloňike kraľiske a ov les domarela; 4 o judsko kraľis na denašela avri andral o vasta le Babilončanenge, ale ela dino andro vasta le babiloňike kraľiske. Vakerela leha muj-mujeha a dikhela les pre leskre jakha. 5 Ov ľidžala le Cidkijah andro Babilon, savo ode ačhela dži peskro meriben, phenel o RAJ. Te džana pro mariben pro Babilončana, na domarena len.‘ “ 6 O Jeremijaš phenďa: „Kada lav mange phenďa o RAJ: 7 Dikh, avela pal tu o Chanamel, o čhavo mire bačiskro le Šalumoskro, a phenela: ‚Cin tuke miri maľa, so hiňi andro Anatot, bo tu sal mange nekpašeder famelija a tut ešebnones hin pravos la te cinel.‘ 8 Avke sar mange oda o RAJ diňa anglal te džanel, avľa pal ma o Chanamel, mire bačiskro čhavo, pre dvora le stražňikengri a phenďa mange: ‚Cin tuke miri maľa, so hiňi andro Anatot andre phuv le Benjaminoskri, bo tut ešebnones hin pravos la te cinel. Cin tuke la!‘ Akor džanavas, hoj oda sas o lav le RAJESKRO. 9 Avke cinďom odi maľa le Chanamelostar, le bačiskre čhastar, so hiňi andro Anatot, a počinďom vaš late rupune lovenca, so važinenas dešuefta šekli. 10 Podpisinďom e kupno zmluva, diňom upre e pečatka anglo jakha le švedkengre a odvažinďom o love pre vaha. 11 Iľom e zmluva the e kopija. Sas andre pisimen o kupno pravos the o podmjenki; jekh sas zapečaťimen a oki dujto na sas. 12 Soduj diňom le Baruchoske, le Nerijoskre čhaske, le Machsejoskre vnukoske, anglo jakha mire strične phraleskre le Chanameloskre the anglo jakha le švedkengre, save podpisinde e kupno zmluva, the anglo jakha savore judske manušengre, save bešenas avri pre dvora le stražňikengri. 13 Anglo jakha kale savore manušengre prikazinďom le Baruchoske: 14 ‚Kada phenel o Nekzoraleder RAJ, o Del le Izraeloskro: Le kala soduj ľila, e zapečaťimen kupno zmluva the e kopija, so nane zapečaťimen, a thov len andre nadoba čikatar, hoj pes te doľikeren pro but berša. 15 Bo kada phenel o Nekzoraleder RAJ, o Del le Izraeloskro: Andre kadi phuv pes mek cinavena o khera, o maľi the o viňici.‘ 16 Sar diňom e kupno zmluva le Baruchoske, le Nerijoskre čhaske, kavke man modľinavas ko RAJ: 17 Ó RAJA, Devla, dikh, tu stvorinďal o ňebos the e phuv tira bara zoraha the tire nacirdle vasteha! Nane ňič, so tu našťi kerďalas. 18 Tu presikaves tiro verno kamiben ezerenge, ale vaš e vina le dadengri mares lengre čhaven pal lende. Tu sal baro a zoralo Del; tiro nav hin o Nekzoraleder RAJ. 19 Bare hin tire plani a zorale hin tire skutki. Tire jakha dikhen pre savore droma le manušengre, hoj te počines dojekheske vaš oda, sar dživelas, a vaš oda, so kerelas. 20 Tu kerehas o znameňja the o zazraki andro Egipt a dži adadžives oda keres andro Izrael the maškar savore aver narodi. A oleha tuke kerďal baro nav, avke sar oda hin dži adadžives. 21 Tu iľal tire manušen le Izrael avri andral o Egipt le znameňjenca the le zazrakenca, tira bara zoraha, tire nacirdle vasteha the bara daraha. 22 Tu lenge diňal kadi phuv, kaj čuľal o thud the o medos, avke sar diňal lav lengre daden. 23 On avle a zaile peske la, ale na šunenas tut a na phirenas pal tiro zakonos. Na kerenas oda, so lenge prikazinďal te kerel, a vašoda pre lende domukľal savori kadi pohroma. 24 Dikh, o Babilončana hordinen o bara the e čik pašal o muri le foroskre, hoj pes te dochuden andre. Kada foros ela dino andro vasta olengre, ko pre leste džan, angle šabľa, bokh the anglo meribnaskro nasvaľiben. Ačhel pes oda, so phenďal a tu oda dikhes. 25 A kajte ela o foros dino andro vasta le Babilončanenge, tu, RAJA, Adonaj, miro, mange phenďal: ‚Cin tuke odi maľa vaš o rupune love a vičin paš oda le švedken.‘ “ 26 Akor avľa le RAJESTAR ko Jeremijaš kada lav: 27 „Dikh, me som o RAJ, o Del savore manušengro. Či hin vareso, so me našťi kerďomas? 28 Vašoda me, o RAJ, phenav kada: Dava kada foros andro vasta le Babilončanenge the andro vasta le Nebukadnecaroske, le babiloňike kraľiske, a ov les zalela. 29 O Babilončana, save džan pre kada foros, pes dochudena andre a podlabarena les. Labarena avri the ola khera, kaj man o manuša choľarenas oleha, hoj pre peskre padi labarenas o kaďidlos le Baaloske a anenas o moľakre obeti le cudze devlenge. 30 Se o Izraeliti the o judska manuša peskre terňipnastar kerenas ča oda, so mange na sas pre dzeka; se o Izraeliti man ča furt choľarenas oleha, so kerenas, phenel o RAJ. 31 O nipi andre kada foros ole dživesestar, sar sas ačhado, dži adadžives man ča choľarenas a provokinenas. Mušinav te zňičinel o Jeruzalem 32 vaš savoro nalačhipen, so kerde o Izraeliti, o manuša andral e Judsko the andral o Jeruzalem, lengre kraľa, o raja, o rašaja the o proroka. 33 Visarde pes ke ma le dumeha, a na le mujeha. A kajte len furt sikavavas, on na šunenas a na denas peske mandar te phenel. 34 Peskre džungale modli thode andro Chramos, so pes vičinel pal miro nav, hoj les te meľaren andre. 35 Andre dolina Ben-Hinom ačhade o oltara le Baaloske a ode obetinenas peskre čhavoren the čhajoren andre jag le Molochoske. Me lenge šoha na prikazinďom, hoj oda te keren, aňi pre goďi mange oda šoha na sas, hoj te keren kajse džungale veci a te cirden le judske manušen andro binos. 36 Vašoda akana o RAJ, o Del le Izraeloskro, kavke phenel pal kada foros, pal savo tumen phenen, hoj pes dochudela andro vasta le babiloňike kraľiske angle šabľa, bokh the anglo meribnaskro nasvaľiben: 37 Dikh, me len skidava upre pal savore phuva, andre save len rozčhiďom andre miri choľi, andre miri bari choľi. Anava len pale pre kada than a dava lenge te dživel andre smirom. 38 On ena mire manuša a me avava lengro Del. 39 Dava len jekh gondoľišagos andro jilo, hoj savore te dživen avke, hoj man furt te den pačiv. Kerena oda prekal peskro lačho the prekal o lačho peskre čhavenge, so pal lende avena. 40 Phandava lenca e večno zmluva, hoj lenge šoha na preačhava te presikavel miro lačhipen, a thovava lenge andro jile miri dar, hoj pes mandar te na visaren het. 41 Ela man radišagos olestar, hoj lenge presikavav o lačhipen cale mire jileha the caľa mira dušaha a čačes len sadzinava andre kadi phuv pro furt. 42 Se o RAJ phenel kada: Avke sar anďom savore kala pohromi pre kala manuša, avke anava pre lende the savoro lačho, pal savo lenge vakeravas. 43 O maľi pes pale cinavena andre kadi phuv, pal savi tumen phenen: ‚Hiňi spustošimen, na bešen andre o manuša aňi o džviri, bo sas diňi andro vasta le Babilončanenge.‘ 44 Pale pes cinavena o maľi vaš o love, kerena pes o kupna zmluvi a ena zapečaťimen anglo jakha le švedkengre. Kavke oda ela andre phuv le Benjaminoskri, andro gava pašal o Jeruzalem, andro judska fori, andro fori pro verchi pre brehengri phuv Šefela the pre pušťa Negev akor, sar anava pale le zaile manušen andre lengri phuv, phenel o RAJ.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk