Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

22. kapitola

O lav prekal o judska kraľa

1 Kada phenel o RAJ: „Dža tele andro palacis ko judsko kraľis a phen leske kada lav:
2 ‚Šun o lav le RAJESKRO, judsko kraľina, so bešes pro tronos le Davidoskro, tu, tire sluhi the tire manuša, tumen, so aven andre prekal kala brani.‘ 3 Kada phenel o RAJ: ‚Keren oda, so hin spravno a spravodľivo, len avri le občorarde manušes andral o vasta oleske, ko les trapinel. Ma keren ňisavo nalačhipen aňi ma trapinen le cudzincen, le široten the le vdoven; ma čhoren avri o ňevinno rat pre kada than. 4 Te čačes doľikerena kada lav, akor o kraľa, so bešen pro tronos le Davidoskro, avena andre prekal o brani kale palaciskre pro graja the pro verdana, on, lengre sluhi the lengre nipi. 5 Ale te na šunena kala lava, lav vera korkoro pre mande,‘ phenel o RAJ, ‚hoj kale palacistar ačhela kopa šmeci.‘ 6 Bo kada phenel o RAJ pal o palacis le judske kraľiskro: ‚Kajte sal mange sar o Gilead, sar o verchi andro Libanon, kerava tutar e pušťa, o fori, kaj ňiko na bešel. 7 Bičhavava pre tute le ňičiťeľen, le slugaďen le zbraňenca, čhingerena avri tire šukar cedri a čhivena len pre jag.‘ 8 But narodi predžana pašal kada foros a jekh avrestar phučena: ‚Soske o RAJ kada kerďa kale bare foroha?‘ 9 Odphenena lenge: ‚Vašoda, bo omukle e zmluva le RAJESKRI, peskre Devleskri, klaňinenas pes avre devlenge a služinenas lenge.‘ “

O lav pal o Joachaz

10 „ ‚Ma roven pal o kraľis, so muľa, ma ľikeren žaľa pal leste; sigeder roven pal oda, ko geľa andre aver phuv, bo imar na avela pale a peskri phuv imar na dikhela.‘
11 Bo kada phenel o RAJ pal o Jozijašoskro čhavo Joachaz22,11 E hebrejiko čhib: Šalum, pal o judsko kraľis, savo vladňinelas vaš peskro dad Jozijaš a geľa het pal kada than: ‚Imar na avela kade pale, 12 ale merela pre oda than, kaj les ľigende a imar na dikhela kadi phuv.‘ “

O lav pal o Jojakim

13 „ ‚Vigos oleske, ko peske ačhavel o palacis ňespravodľišagoha a o uprune khera klamišagoha, ko peskre manušen del te kerel buči hijaba a na počinel lenge vaš e buči.
14 Ko phenel: „Ačhavava mange baro palacis a upral mange kerava o bare khera!“ A paľis peske kerel o buchle oblaki, obthovel o palacis le cedroskre kašteha a farbinel pro loles. 15 Gondoľines tuke, hoj te tut lašares le cedroha, hoj oda tutar kerel kraľis? Či tiro dad na chalas a na pijelas? Ale ov kerelas oda, so hin spravno the spravodľivo, a vašoda leske sas mištes. 16 Pomožinelas te dochudel o čačipen le čoreske the le slabeske a sas leske mištes. Kavke kamel te kerel o manuš, so man prindžarel!‘ phenel o RAJ. 17 ‚Ale tire jakha the tiro jilo džan ča pal o nalačho ziskos, te čhorel avri o ňevinno rat, te trapinel a te ispidel tele.‘ 18 Vašoda kada phenel o RAJ pal o judsko kraľis Jojakim, le Jozijašoskro čhavo: Na rovena pal leste kavke: ‚Jaj, phrala miro! Jaj, prijaťeľina miro!‘ Na rovena pal leste: ‚Jaj, raja miro! Jaj, kraľina miro!‘ 19 Parunena les sar le somaris, cirdena les avri a čhivena het pal o brani le Jeruzalemoskre.“

O lav pal o Jeruzalem

20 „Čhaje le Jeruzalemoskri, dža upre pro Libanon a vičin, mi šunďol tiro hangos andro Bašan, vičin andral o Abarim, bo savore tire pirane hine zňičimen.
21 Vakeravas ke tu, sar tuke mek sas mištes, ale tu phenďal: ‚Na kamav te šunel!‘ Kajsi salas terňipnastar, na šunehas man. 22 Savore tire pasťjeren odphurdela e balvaj; tire pirane ena zaile a odľigende. Akor tut ladžaha a aveha teledikhľi vaš tire nalačhe skutki. 23 Tu, so bešes pro Libanon, a tire hňizdi hine pro cedri, jaj sar jojčineha akor, sar pre tu avena o ločhibnaskre dukha, o kurči sar pre džuvľi, so ločhol.“

O lav pal o Jojachin

24 „Avke sar dživav,“ phenel o RAJ, „te le Jojakimoskro čhavo o Jojachin22,24 E hebrejiko čhib: Konjah, o judsko kraľis, uľahas e pečatno angrusi pre miro čačo vast, iľomas les odarik tele.
25 Dava tut andro vasta olenge, ko tut kamen te murdarel, the olenge, kastar tut daras. Dava tut andro vasta le babiloňike kraľiske le Nebukadnecaroske the andro vasta le Babilončanenge. 26 Tut the tira da, savi tuha ločhiľa, tradava andre aver phuv, andre savi na uľiľan, a ode the merena. 27 Imar šoha na avena pale andre odi phuv, andre savi igen kamen te avel pale.“ 28 Kada murš, o Jojachin, hino sar e phagi nadoba, savi čhide het. Hino sar e kuči čikatar, savi ňiko na kamel. Soske hino ov the leskre čhave odčhide? Soske hine tradle andre odi phuv, pal savi ňič na džanen? 29 Ó phuvije, phuvije, phuvije, šun o lav le RAJESKRO! 30 Kada phenel o RAJ: „Pisinen andre kale manušes avke, sar te les na uľahas čhave, sar manušes, kaske andro dživipen na avľa ňič avri, bo aňi jekh leskre čhavendar na bešela pro tronos le Davidoskro, hoj te vladňinel andre Judsko.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk