Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Le Adamoskre potomki dži ko Noach

1 Kada hin le Adamoskro rodokmeňos. Sar o Del stvorinďa le manušen, kerďa len pre peskri podoba.
2 Sar muršes the džuvľa len stvorinďa, požehňinďa len a diňa lenge nav „o manuša“. 3 Sar le Adamoske sas šel the tranda (130) berš, uľiľa leske čhavoro, savo sas ajso sar ov a marelas pre leste, a diňa leske nav Šet. 4 O Adam dživelas mek ochto šel (800) berš paloda, sar leske uľiľa o Šet, a sas les mek aver muršora the čhajora. 5 O Adam dživelas eňa šel the tranda (930) berš a paľis muľa. 6 Sar le Šetoske sas šel the pandž (105) berš, uľiľa leske o Enoš. 7 O Šet dživelas mek ochto šel the efta (807) berš paloda, sar leske uľiľa o Enoš, a sas les muršora the čhajora. 8 Le Šetoske sas eňa šel the dešuduj (912) berš, sar muľa. 9 Sar le Enošiske sas eňavardeš (90) berš, uľiľa leske o Kenan. 10 O Enoš dživelas mek ochto šel the dešupandž (815) berš paloda, sar leske uľiľa o Kenan, a sas les muršora the čhajora. 11 Le Enošiske sas eňa šel the pandž (905) berš, sar muľa. 12 Sar le Kenanoske sas eftavardeš (70) berš, uľiľa leske o Mahalalel. 13 O Kenan dživelas mek ochto šel the saranda (840) berš paloda, sar leske uľiľa o Mahalalel, a sas les muršora the čhajora. 14 Le Kenanoske sas eňa šel the deš (910) berš, sar muľa. 15 Sar le Mahalaleloske sas šovardeš the pandž (65) berš, uľiľa leske o Jared. 16 O Mahalalel dživelas mek ochto šel the tranda (830) berš paloda, sar leske uľiľa o Jared, a sas les muršora the čhajora. 17 Le Mahalaleloske sas ochto šel the eňavardeš the pandž (895) berš, sar muľa. 18 Sar le Jaredoske sas šel the šovardeš the duj (162) berš, uľiľa leske o Enoch. 19 O Jared dživelas mek ochto šel (800) berš paloda, sar leske uľiľa o Enoch, a sas les muršora the čhajora. 20 Le Jaredoske sas eňa šel the šovardeš the duj (962) berš, sar muľa. 21 Sar le Enochoske sas šovardeš the pandž (65) berš, uľiľa leske o Matuzalem. 22 Paloda sar leske uľiľa o Matuzalem, o Enoch phirelas le Devleha trin šel (300) berš a sas les mek aver muršora the čhajora. 23 O Enoch dživelas trin šel the šovardeš the pandž (365) berš 24 a calo peskro dživipen phirelas le Devleha a jekhvareste našľiľa, bo o Del les iľa. 25 Sar sas le Matuzalemoske šel the ochtovardeš the efta (187) berš, uľiľa leske o Lamech. 26 O Matuzalem dživelas mek efta šel the ochtovardeš the duj (782) berš paloda, sar leske uľiľa o Lamech, a sas les muršora the čhajora. 27 Le Matuzalemoske sas eňa šel the šovardeš the eňa (969) berš, sar muľa. 28 Sar sas le Lamechoske šel the ochtovardeš the duj (182) berš, uľiľa leske muršoro. 29 O Lamech phenďa: „Leskro nav ela Noach, bo ov amen poťešinela andre amari phari buči, so keras amare vastenca pre kadi phuv, savi o RAJ prekošľa.“ 30 O Lamech dživelas mek pandž šel the eňavardeš the pandž (595) berš paloda, sar leske uľiľa o Noach, a sas les muršora the čhajora. 31 Le Lamechoske sas efta šel the eftavardeš the efta (777) berš, sar muľa. 32 Sar sas le Noachoske pandž šel (500) berš, uľile leske trin čhave: o Šem, o Cham the o Jafet.