Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

46. kapitola

1 O Izrael iľa peha savoro, so les sas, a džalas andro Egipt. Sar dogeľa andre Beer-Šeba, anďa ode obeti le Devleske, saves lašarelas leskro dad o Izak. 2 O Del prevakerďa ko Izrael rači andro viďeňje: „Jakob! Jakob!“ „Kade som!“ ov odphenďa. 3 Phenďa leske: „Me som o Del, o Del tire dadeskro. Ma dara tut te džal andro Egipt, bo ode tutar kerava igen baro narodos. 4 A me tuha džava andro Egipt a anava tut odarik pale. O Jozef ela paš tu, sar mereha.“ 5 Avke o Jakob odgeľa andral e Beer-Šeba. Le Izraeloskre čhave thode le dades le Jakob, le čhaven the le romňijen andro verdana, save bičhaďa o Faraonos. 6 Avke o Jakob the caľi leskri famelija avle andro Egipt a ile peha o stadi the o barvaľipen, so peske skidle andro Kanaan. 7 Andro Egipt anďa caľa peskra famelija, peskre čhaven the čhajen lengre čhavenca. 8 Kala hine o nava le Izraeloskre čhavengre, save avle andro Egipt – oda hin o Jakob the leskre čhave: Leskro ešebno čhavo sas o Ruben. 9 Le Rubenoskre čhave sas o Chanoch, o Palu, o Checron the o Karmi. 10 Le Šimeonoskre čhave sas o Jemuel, o Jamin, o Ohad, o Jachin, o Cochar the o Šaul, savo sas čhavo la Kanaančankatar. 11 Le Leviskre čhave sas o Geršon, o Kohat the o Merari. 12 Le Judaskre čhave sas o Er, o Onan, o Šelah, o Perec the o Zerach. Ale o Er the o Onan mule andro Kanaan. Le Perec sas čhave o Checron the o Chamul. 13 Le Jisacharoskre čhave sas o Tolas, o Puvah, o Job the o Šimron. 14 Le Zebulunoskre čhave sas o Sered, o Elon the o Jachleel. 15 Kala sas la Lejakre the le Jakoboskre čhave, save lenge uľile andro Paddan-Aram. Ode lenge uľiľa the e čhaj e Dina. Savore leskre čhave the čhaja la Lejaha sas tranda the trin (33). 16 Le Gadoskre čhave sas o Cifjon, o Chagi, o Šuni, o Ecbon, o Eri, o Arodi the o Areli. 17 Le Ašeroskre čhave sas o Jimnah, o Jišvah, o Jišvi the o Berijah a lengri pheň sas e Serach. Le Berijah sas čhave o Cheber the o Malkiel. 18 Kala sas o dešušov (16) čhave le Jakoboskre, save les sas la Zilpaha. Oj sas e služka, sava diňa o Laban peskra čhake la Lejake. 19 Le Jakoboskra romňake la Rachelake uľile o Jozef the o Benjamin. 20 Le Jozefoske uľile andro Egipt o Menaše the o Efrajim la Asenataha, savi sas e čhaj le Poti-Feraskri, savo sas rašaj andro Heliopolis. 21 Le Benjaminoskre čhave sas o Belas, o Becher, o Ašbel, o Geras, o Naaman, o Echi, o Roš, o Mupim, o Chupim the o Ard. 22 Kala sas la Rachelakre dešuštar (14) čhave, save la sas le Jakoboha. 23 Le Danoskro čhavo sas o Chušim. 24 Le Naftaliskre čhave sas o Jachceel, o Guni, o Jecer the o Šilem. 25 Kala sas le Jakoboskre efta čhave, save les sas la Bilhaha. Oj sas e služka, sava diňa o Laban peskra čhake la Rachelake. 26 Le Jakoboskre čhave peskre čhavenca, save gele leha andro Egipt, sas šovardeš the šov (66), te na genas le Jakoboskre čhavengre borijen. 27 Te zgenaha the le Jozefoskre duje čhaven, save leske uľile andro Egipt, avle ode le Jakoboskra famelijaha jekhetane eftavardeš (70) džene. 28 O Jakob bičhaďa peskre čhas le Juda anglal te phenel le Jozefoske, hoj pes te arakhel lenca andro Gošen. Avke avle andre phuv Gošen. 29 O Jozef diňa te pripravinel peskro verdan a geľa anglal andro Gošen, hoj pes te arakhel peskre dadeha le Izraeloha. Sar avľa paš leste, obchudňa les a chudňa te rovel. 30 O Izrael phenďa le Jozefoske: „Akana imar šaj merav, bo tut dikhľom a džanav, hoj džives.“ 31 Paľis o Jozef phenďa peskre phralenge the savorenge, so sas leha: „Mušinav te džal te phenel le Faraonoske, hoj avle ke ma mire phrala the caľi famelija mire dadeskri andral o Kanaan. 32 Phenava leske, hoj san pasťjera, save ľikeren le bakren, a hoj avľan savore tumare stadenca the barvaľipnaha. 33 Te tumen o Faraonos vičinela a phučela tumendar, savi buči keren, 34 phenen leske: ‚Tire sluhi hine pasťjera le stadengre calo amaro dživipen avke sar amare phure dada.‘ Ada phenena vašoda, hoj tumenge te domukel te ačhel andre phuv Gošen, bo le Egipťanenge o pasťjera džungľon.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk