Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

35. kapitola

1 O Del phenďa le Jakoboske: „Visar tut pale andro Betel a ačh ode te bešel. Ačhav o oltaris le Devleske, savo pes tuke sikaďa, sar denašehas tire phralestar le Ezavostar.“ 2 Akor o Jakob phenďa leskra famelijake the savorenge, ko sas leha: „Čhiven het savore avre devlen, so hine tumende, žužaren tumen a preuren tumen. 3 Aven džas andro Betel. Ode ačhavava o oltaris le Devleske, savo man šunďa avri oda džives, sar somas andro pharipen, a ľidžalas man pal o drom.“ 4 Avke leske dine savore avre devlen, so lende sas, a the o kružki, so lende sas figimen andro kana. O Jakob oda garuďa andre phuv tel o dubos35,4 Abo: o terebint paš o foros Šichem. 5 Sar džanas avri andral oda foros, avľa pre ola manuša ole forendar ajsi bari dar le Devlestar, hoj na kerde ňič le Jakoboskra famelijake. 6 O Jakob avľa savore peskre manušenca andro Luz, so adadžives hin o Betel andre phuv Kanaan. 7 Ode ačhaďa oltaris a diňa ole thaneske nav El-Betel, bo ode pes leske o Del sikaďa, sar denašelas peskre phralestar. 8 Andre oda časos muľa e Debora, la Rebekakri služka, savi la bararďa avri. Parunde la tel o dubos teleder le Betelostar. Ole duboske diňa nav „o Rovibnaskro Dubos“. 9 Kana o Jakob pes visarelas andral o Paddan-Aram, sikaďa pes leske pale o Del a požehňinďa les. 10 Phenďa leske: „Tiro nav hin Jakob, ale akanastar tut vičineha Izrael.“ Avke leske o Del diňa nav Izrael. 11 O Del leske mek phenďa: „Me som o Nekzoraleder Del. Av plodno a rozmnožin tut! Tutar avena but narodi a aveha dad le kraľenge. 12 E phuv, so diňom le Abrahamoske the le Izakoske, dav tuke a the tire čhavengre čhavenge.“ 13 Avke lestar o Del paľis odgeľa pal oda than, kaj leha vakerelas. 14 Ode, kaj leha o Del vakerelas, ačhaďa o Jakob baruno slupos a čhiďa pre leste avri e mol the o olejos, so le Devleske anďa sar obeta. 15 Ole thaneske, kaj leha o Del vakerelas, diňa o Jakob nav Betel35,15 Oda hin: o kher le Devleskro.. 16 Andral o Betel paľis džanas dureder, a sar sas imar pašes paš e phuv Efrata, chudňa e Rachel te ločhol a ločholas igen phares. 17 Androda lake phenďa e džuvľi, savi lake pomožinelas paš o ločhuviben: „Ma dara tut Rachel, ela tut pale muršoro.“ 18 Ale sar oj merelas a sas imar pašes paš o meriben, diňa peskre čhaske nav Ben-Oni35,18 Oda hin: o čhavo mire pharipnaskro., ale o Jakob leske diňa nav Benjamin35,18 Oda hin: o čhavo mire čače vasteskro.. 19 Avke e Rachel muľa a parunde la le dromeha andre Efrata, so hin adadžives o Betlehem. 20 Upral lakro hrobos ačhaďa o Jakob bar a dži adadžives ačhel kada bar sar o leperiben prekal e Rachel. 21 O Izrael paľis odarik odgeľa a rozthoďa o stanos pal e veža Migdal-Eder35,21 Oda hin: e veža, kaj stražinenas o stadi. . 22 Sar imar bešelas andre kadi phuv, o Ruben pašľiľa la Bilhaha, savi sas romňi-služobňička leskre dadeskri, a o Izrael pes pal oda došunďa. Le Jakoboskre čhave Le Jakob sas dešuduj (12) čhave. 23 La Lejakre čhave sas o Ruben, ešebno čhavo le Jakoboskro, paľis o Šimeon, o Levi, o Juda, o Jisachar the o Zebulun. 24 La Rachelakre čhave sas o Jozef the o Benjamin. 25 La Rachelakra služka la Bilha sas čhave o Dan the o Naftali. 26 La Lejakra služka la Zilpa sas čhave o Gad the o Ašer. Kala sas o čhave le Jakoboskre, save leske uľile andro Paddan-Aram.

Le Izakoskro meriben

27 Paľis o Jakob avľa ke peskro dad Izak andro Mamre andro Kirjat-Arba, so hin adadžives o Hebron, kaj bešenas o Abraham the o Izak.
28 O Izak dživelas šel the ochtovardeš (180) berš. 29 Muľa andre šukar lačhe phuripnaskre berša a geľa paš peskre phure dada, save mule. Leskre čhave o Ezav the o Jakob les parunde.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk