Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

2. kapitola

O manuša, so avle pale andro Jeruzalem

1 Kala hine o manuša, saven o kraľis Nebukadnecar zaiľa a odľigenďa andro Babilon, a save gele pale andro Jeruzalem the andre Judsko, sako andre peskro foros.
2 On avle peskre vodcenca, save sas o Zerubabel, o Ješua, o Nechemiah, o Serajah, o Reelajah, o Mordochaj, o Bilšan, o Mispar, o Bigvaj, o Rechum the o Baanah. A sas oda kajci džene andral o fameliji le Izraeloskre: 3 andral le Parošoskri famelija sas 2 172 potomki, 4 andral le Šefatjoskri 372, 5 andral le Arachoskri 775, 6 andral le Pachat-Moaboskri famelija – potomki pal o Ješua the Joab – 2 812, 7 andral le Elamoskri 1 254, 8 andral le Zatuoskri 945, 9 andral le Zakajoskri 760, 10 andral le Baniskri 642, 11 andral le Bebajoskri 623, 12 andral le Azgadoskri 1 222, 13 andral le Adonikamoskri 666, 14 andral le Bigvajoskri 2 065, 15 andral le Adinoskri 454, 16 andral le Ateroskri, saves vičinenas the Chizkija2,16 Andre varesave prekladi hin leskro nav Ezechiaš., 98, 17 andral le Becajoskri 323, 18 andral le Joroskri 112, 19 andral le Chašumoskri 223, 20 a andral le Gibaroskri sas 95 potomki. 21 Gele pale the ola manuša, savengre phure dada sas andral kala fori: andral o Betlehem 123, 22 andral e Netofa 56, 23 andral o Anatot 128, 24 andral o Azmavet 42, 25 andral o Kirjat-Jearim, andral e Kefira the andral o Beerot 743, 26 andral e Rama the Geba 621, 27 andral o Michmas 122, 28 andral o Betel the Aj 223, 29 andral o Nebo 52, 30 andral o Magbiš 156, 31 andral o Elam 1 254, 32 andral o Charim 320, 33 andral o Lod, Chadid the Ono 725, 34 andral o Jericho 345, 35 the andral o Senaah 3 630 manuša. 36 Kala savore hine potomki le rašajengre famelijendar, save avle pale: andral le Jedajoskri 973 potomki le Ješuaskre, 37 andral le Imeroskri 1 052, 38 andral le Pašchuroskri 1 247 39 a andral le Charimoskri 1 017. 40 Kala savore hine potomki le Levitengre famelijendar, save avle pale: 74 andral e famelija le Ješuaskri the Kadmieloskri, save sas potomki le Hodavijoskre. 41 O lavutara le chramoskre: 128 potomki le Asafoskre. 42 O stražňika paš o chramoskre brani: 139 potomki le Šalumoskre, le Ateroskre, le Talmonoskre, le Akuboskre, le Chatitoskre the le Šobajoskre. 43 O služobňika le chramoskre sas o potomki le Cichasoskre, le Chasufaoskre, le Tabaotoskre, 44 le Keroskre, le Sijoskre, le Padonoskre, 45 le Lebanoskre, le Chagaboskre, le Akuboskre, 46 le Chagaboskre, le Šamlajoskre, le Chananoskre, 47 le Gideloskre, le Gacharoskre, le Reajoskre, 48 le Recinoskre, le Nekodaoskre, le Gazamoskre, 49 le Uzoskre, le Paseachoskre, le Besajoskre, 50 le Asnoskre, le Meunimoskre, le Nefusimoskre, 51 le Bakbukoskre, le Chakufoskre, le Charchuroskre, 52 le Baclutoskre, le Mechidaoskre, le Charšaoskre, 53 le Barkososkre, le Siseroskre, le Temachoskre, 54 le Neciachoskre the le Chatifoskre. 55 O potomki le Šalamunoskre služobňikengre, save avle pale, sas le Sotajoskre, le Soferetoskre, le Perudasoskre, 56 le Jaaloskre, le Darkonoskre, le Gideloskre, 57 le Šefatjoskre, le Chatiloskre, le Pocheret-Hacebajimoskre the le Amioskre. 58 Savore chramoskre služobňika the le Šalamunoskre služobňikengre potomki sas 392. 59 The 652 manuša avle pale andral o babiloňika fori Tel-Melach, Tel-Charša, Kerub, Adan the Imer, ale ča našťi presikade, hoj hine Izraeliti. 60 Sas andral o fameliji le Delajoskre, le Tobijoskre the le Nekodaskre. 61 Kala trin fameliji našťi presikade, hoj sas rašaja: le Chobajoskri, le Hakocoskri the le Barzilajoskri. O Barzilaj sas murš, savo peske iľa romňa le Barzilajoskra čha andral o Gilead a iľa peske lakro nav. 62 On rodenas peskra famelijakro zvitkos, kaj sas zapisimen ale les na arakhle, a vašoda len premukle andral e rašajiko služba. 63 Le kraľiskro guverneris lenge prikazinďa, hoj našťi chan le chabenestar, so hino obetimen le Devleske, medik ode na ela rašaj, savo šaj phučel le RAJESTAR prekal o losi Urim the Tumim. 64 Savore, ko gele pale andre Judsko, sas jekhetane 42 360 manuša. 65 A mek avle lenca 7 337 sluhi the služki a 200 spevaka the spevački. 66 Len sas 736 graja, 245 mulici, 67 435 ťavi the 6 720 somara. 68 Sar ola manuša doavle ko Chramos le RAJESKRO andro Jeruzalem, varesave famelijengre vodci denas o dari pro Chramos korkore pestar, hoj les pale te ačhaven pre oda than, kaj ačhelas. 69 Dojekh lendar anenas andro pokladňi ajci, keci šaj denas pre buči pro Chramos: 500 kili somnakaj, 2 800 kili rup the 100 rašajika ruchi. 70 O rašaja, o Leviti the varesave le Izraelitendar ačhile te bešel andro Jeruzalem; o lavutara, o chramoskre stražňika the o služobňika andre peskre fori; a okla Izraeliti gele te bešel andre ola fori, kaj bešenas lengre phure dada.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk