Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

1 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dikh, ačhaďom tut sar Devles, hoj te vakeres le Faraonoske a tiro phral o Aron ela sar tiro prorokos. 2 Tu leske pheneha savoro, so tuke prikazinava a tiro phral o Aron vakerela le Faraonoha, hoj le Izraeliten te premukel andral peskri phuv. 3 Ale me zoraľarava o jilo le Faraonoskro a andro Egipt kerava igen but mire znameňja the zazraki. 4 O Faraonos tumen na šunela, vašoda sikavava pro Egipt miri zor. Avke les marava le bare ranenca a le Izraeliten lava avri andral o Egipt pal peskre kmeňi. 5 Sar nacirdava miro vast pro Egipt a lava odarik avri le Izraeliten, akor o Egipťana sprindžarena, hoj me som o RAJ.“ 6 Avke o Mojžiš the o Aron kerde savoro avke, sar lenge prikazinďa o RAJ. 7 Le Mojžišoske sas ochtovardeš (80) berš a le Aronoske ochtovardeš the trin (83) berš, sar vakerenas le Faraonoha.

Le Aronoskri paca pes čerinel pro sap

8 O RAJ phenďa le Mojžišoske the le Aronoske:
9 „Sar o Faraonos tumenge phenela, hoj te keren varesavo zazrakos, phen le Aronoske: ‚Le e paca a čhiv la pre phuv anglo Faraonos a čerinela pes pro sap.‘ “ 10 Avke o Mojžiš the o Aron gele anglo Faraonos a kerde avke, sar lenge prikazinďa o RAJ. O Aron čhiďa e paca anglo Faraonos the angle leskre uradňika a e paca pes čerinďa pro sap. 11 Akor o Faraonos vičinďa ke peste peskre goďavere muršen the le čaroďejňiken a on tiš kerde odi veca peskre čarenca. 12 Dojekh lendar čhiďa peskri paca pre phuv a čerinde pes pro sapa, ale le Aronoskri paca chaľa lengre paci. 13 Ale le Faraonoskro jilo zoraľiľa sar bar a na šunďa len, avke sar phenďa o RAJ.

Ešebno rana: O paňi čerimen pro rat

14 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Le Faraonoskro jilo hino zoralo sar bar a na kamel te premukel le manušen.
15 Tajsa tosara dža ko Faraonos, sar džala tele paš o paňi Nil. Le tuha e paca, so pes čerinďa pro sap, a ode les užar paš o brehos. 16 Pheneha leske: ‚O RAJ, o Del le Hebrejengro, man bičhaďa ke tute, hoj tuke te phenav: „Premuk mire manušen, hoj man te lašaren pre pušťa.“ Ale tu les dži akana na šunďal. 17 Vašoda o RAJ tuke phenel: „Pal ada džaneha, hoj me som o RAJ.“ Dikh, akana la pacaha, so hiňi mande andro vast, demavava pal o Nil a o paňi pes čerinela pro rat. 18 O ribi, save hine andro paňi murdaľona a o Nil khandisaľola avke, hoj o Egipťana našťi pijena le paňestar.‘ “ 19 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Phen le Aronoske, hoj te nacirdel o vast upral o paňa, upral o kanali the upral o nadrži andre calo Egipt a dojekh paňi pes ode čerinela pro rat. O rat ela všadzik pal calo Egipt, mek až andro kaštune the barune nadobi.“ 20 O Mojžiš le Aronoha kerde savoro avke, sar lenge o RAJ prikazinďa. O Aron hazdňa e paca, savi leste sas andro vast, a anglo Faraonos the leskre uradňika demaďa pal o Nil a savoro paňi andre pes čerinďa pro rat. 21 O ribi andro Nil murdaľile a o paňi chudňa te khandel avke, hoj o manuša andro Egipt našťi pile o paňi. Avke sas o rat pal calo Egipt. 22 Ale o egiptska čaroďejňika oda tiš kerde peskre čarenca a le Faraonoskro jilo sas sar bar a na šunďa le Mojžiš the le Aron, avke sar phenďa o RAJ. 23 O Faraonos pes visarďa a geľa andre peskro palacis. Aňi kalestar peske na kerďa ňič. 24 Savore Egipťana kopaľinenas o chaňiga pašal o Nil, hoj len te el paňi te pijel, bo andral o Nil našťi pijenas. 25 Efta džives pregeľa paloda, sar o RAJ čerinďa o paňi andro Nil pro rat.

Dujto rana: o žabi

26 A paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dža ko Faraonos a phen leske so phenel o RAJ: ‚Premuk mire manušen, hoj man te lašaren.
27 Ale te len na kameha te premukel, bičhavava všadzik pre caľi tiri phuv le žaben. 28 Andro paňi Nil ela pherdo žabi a avena odarik avri a džana andre tiro palacis, andre tiri spalňa, andre tiro hadžos, andro khera tire uradňikengre the tire manušengre, andre tire bova a the andre tire čare, kaj ušanes o chumer pro maro. 29 O žabi chučkerena pre tu, pre tire manuša the pre tire uradňika.‘ “
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk