Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

40. kapitola

O Svetostankos ačhado

1 O RAJ phenďa le Mojžišoske:
2 „Ešebno džives andro ešebno čhon ačhav o Svetostankos, o Stanos, kaj tumen zdžana le RAJEHA. 3 Ode thov e archa la zmluvakri a figin angle late o pochtan. 4 An andre the o skamind a thov upre o sersamos, so paš oda kampel. Avke an the o svietňikos a upre thov o lampi. 5 O somnakuno kaďidloskro oltaris thov anglo pochtan angle archa a the paš o vudar anglo Svetostankos figin o pochtan. 6 O oltaris pro labarde obeti thov anglo vudar le Svetostankoskro. 7 Maškar o Stanos the oltaris thov o baro brondzuno umivadlos a čhiv andre o paňi. 8 Pašal o Stanos ker e dvora a figin e lepeda paš o vchodos. 9 Paľis le olejos pro pomazaňje, pomazin o Svetostankos savoreha, so hin andre, a ela sveto. 10 Pomazin the o oltaris pro labarde obeti savore leskre sersamenca. Pošvecin les a ela neksveteder. 11 Pomazin the e nadoba le podstavcoha a pošvecin la. 12 Paľis an le Aron the leskre čhaven anglo vudar le Stanoskro a thov (omor) len le paňeha. 13 Uri le Aron andro pošvecimen ruchos, pomazin les a avke les pošvecin, hoj mange te služinel sar rašaj. 14 An the leskre čhaven a uri pre lende o parne džinďarde gada. 15 Pomazin len avke, sar pomazinďal le Aron, hoj the on mange te služinen sar rašaja. Ada pomazaňje kerela rašajen lendar the lengre potomkendar pro furt.“ 16 Paľis o Mojžiš kerďa savoro avke, sar leske prikazinďa o RAJ. 17 O Svetostankos ačhade ešebno džives andro ešebno čhon andro dujto berš paloda, sar omukle o Egipt. 18 Sar o Mojžiš ačhaďa o Svetostankos, thoďa o podstavci, upral lende rakinďa o rami, zaispidľa o dručki a o slupi rozthoďa andro šoros. 19 O Svetostankos zaučharďa le side lepedenca a thoďa upre e lepeda, avke sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 20 Paľis iľa o barune tabli le deše prikazaňjenca a thoďa andre archa, zaispidľa pašal o seri o dručki a zaučharďa la le kritoha. 21 Avke ľigenďa e archa andro Svetostankos a figinďa o andruno pochtan, hoj te na dičhol e archa, avke sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 22 O skamind thoďa anglo pochtan pre severno sera andro Stanos 23 a thoďa pre leste o sveta mare anglo RAJ, avke sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 24 O somnakuno svietňikos thoďa andro Stanos anglo skamind pre južno sera le Stanoskri. 25 Pre leste thoďa o lampi anglo RAJ, avke sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 26 O somnakuno kaďidloskro oltaris thoďa andro Stanos anglo pochtan 27 a labarďa upre o voňavo kaďidlos, avke sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 28 Paľis figinďa lepeda paš o vudar andro Svetostankos. 29 O oltaris pro labarde obeti thoďa anglo Stanos. Pre leste obetinelas o labarde the o chabeneskre obeti, avke sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 30 Maškar o Stanos the oltaris thoďa o baro brondzuno umivadlos a čhiďa andre paňi. 31 O Mojžiš, o Aron the leskre čhave peske andre oda paňi thovenas (omorenas) o vasta the o pindre. 32 Sar džanas andro Stanos abo paš o oltaris, thovenas pes avke, sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 33 Pašal o Stanos the oltaris kerďa dvora a figinďa e lepeda paš e dvorakri brana. Avke o Mojžiš dokerďa savori buči. 34 Akor e chmara zaučharďa o Svetostankos a le RAJESKRI slava pherdžarďa o Stanos. 35 Vašoda o Mojžiš našťi geľa andro Svetostankos, bo e chmara sas upral leste a le RAJESKRI slava pherdžarďa o Stanos. 36 Kana e chmara odarik pes hazdelas, savore Izraeliti pes furt mukenas pro drom. 37 Ale te e chmara pes na hazdelas, na mukenas pes pro drom. 38 Dživese le RAJESKRI chmara sas upral o Svetostankos a rači sas andre chmara jag, vašoda les dikhenas savore Izraeliti pal calo časos, sar phirenas than thanestar pal e pušťa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk