Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

34. kapitola

O Mojžiš pale pro verchos Sinaj

1 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Ker duj barune tabli, ajse sar ešebnovar. Me pre lende pisinava pale ola lava, so sas pre ešebna tabli, so len phagľal.
2 Av pripravimen! Tosara aveha upre pro verchos Sinaj a ode dži upre pro verchos tut manca arakheha. 3 Ňiko tuha te na džal aňi pes te na sikavel pre oda calo verchos. Aňi o bakre aňi o dobitkos pes anglo verchos našťi pašinen.“ 4 Paľis o Mojžiš kerďa duj barune tabli, ajse sar sas ešebnovar. Sig tosara ušťiľa, andro vasta iľa soduj tabli a geľa pro verchos Sinaj, avke sar leske prikazinďa o RAJ. 5 O RAJ avľa tele andre chmara, ačhiľa paš o Mojžiš pro verchos a phenďa peskro sveto nav – o RAJ. 6 O RAJ predžalas anglal o Mojžiš a phenelas: „Me som o RAJ, o RAJ o Del! Me som lačhejileskro, kamibnaskro, kovlejileskro, igen milosťivo a verno. 7 Me presikavav e milosť le ezerenge a odmukav o nalačhipena, o vzburi the o bini, no the avke potrestinav dojekh binos: Vaš le dadengre bini marav lengre čhaven dži andro trito the štarto pokoleňje.“ 8 Akor o Mojžiš sig banďiľa dži pre phuv a lašarelas le RAJES. 9 Vakerelas: „RAJEJA, te arakhľom pačiv andre tire jakha, mangav tut, av amenca! Kala manuša hine zacata a na šunen, ale odmuk amenge amare bini the nalačhipena a prile amen sar tire manušen.“

O RAJ phandel pale e zmluva

10 O RAJ leske odphenďa: „Akana phandava tumenca zmluva. Angle tire manuša kerava bare veci, so mek šoha na dikhle aver narodi pal caľi phuv. Savore manuša dikhena save bare veci me, o RAJ, šaj kerav, bo kerava prekal tu vareso igen baro.
11 Te doľikereha kala zakoni, so tuke dav adadžives, tradava angle tu le Amorejčanen, le Kanaančanen, le Chetitanen, le Perizejen, le Chivijen the le Jebusejen. 12 De pozoris pre oda, hoj te na phandes zmluva ole narodenca andre phuv, kaj džaha, hoj te na ačhen prekal tu sar pasca. 13 Vašoda čhiveha tele lengre oltara, phagereha lengre sveta slupi the čhineha avri o slupi la Ašerakre. 14 Ma lašar ňisave avre devles, bo me o RAJ som žjarlivo Del, savo na zľidžava, hoj lašarena avre devles. 15 Aňi na phandeha zmluva ole manušenca andre odi phuv, bo te on lašarena peskre devlen a obetinena lenge, vičinena ke odi obeta the tut, a šaj tut scirden, hoj te chas olestar. 16 Paľis tire čhave peske ilehas romňijen ole narodendar, save len scirdlehas pal peste a na ulehas mange buter verna, bo lašardehas lengre devlen. 17 Ma ker tuke devlen le trastestar a ma lašar len. 18 Doľiker o inepos le Marengro bi o Kvasos. Avke sar tuke prikazinďom, cha efta dživesa ola mare andro čhon Abib, bo andre oda čhon avľal avri andral o Egipt. 19 Dojekh ešebno muršoro the samcos, savo uľola tumare stadostar the dobitkostar, hino miro. 20 Ešebne somaris cineha avri avke, hoj deha bakrores. Te les na cineha avri, phageha leske e meň. Dojekhe tire ešebne muršores mušines te cinel avri. Ňiko pes te na sikavel angle ma bi o daros. 21 Šov dživesa kereha buči, ale eftato džives tuke odpočovineha la bučatar – the akor sar orineha a sar kideha e žatva. 22 Doľiker o inepos le Kurkengro a pro agor le beršeske oslavineha o inepos la Žatvakro34,22 Oda hin o inepos le Stankengro., sar skideha upre pal e maľa o uľipen peskra bučatar. 23 Savore tumare murša trival andro berš mušinen te avel angle ma, anglo Nekbareder RAJ, o Del le Izraeloskro, hoj man te lašaren. 24 Me tradava avri anglal tu le naroden a kerava, hoj tut ela bareder phuv, vašoda ňiko imar na kamela tiri phuv, sar trival andro berš aveha upre te lašarel le RAJES, tire Devles. 25 Ma obetin mange rateskri obeta jekhetane le mareha, andre savo hin o kvasos. Ňič le Patraďakre obetatar na mukeha dži tosara. 26 Savore nekfeder veci tire ešebne uľipnastar aneha andro Chramos le RAJESKRO, tire Devleskro. La terňa kozica ma tav andre lakra dakro thud.“ 27 Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Pisin tuke kala lava, bo pal kala lava phandľom e zmluva tuha the le Izraelitenca.“ 28 O Mojžiš sas ode le RAJEHA saranda (40) dživesa the saranda rača, so na chaľa maro aňi na piľa paňi. Pro barune tabli pisinďa la zmluvakre lava – o Deš prikazaňja.

O Mojžiš džal tele pal o verchos

29 Sar o Mojžiš džalas tele pal o verchos Sinaj, sas leste andro vasta o duj barune tabli. Pal oda, sar vakerelas le RAJEHA, leskro muj švicinelas, ale ov oda na džanelas.
30 Sar o Aron a savore Izraeliti dikhle, hoj le Mojžišoskro muj švicinel, daranas te džal paš leste. 31 Ale sar o Mojžiš len vičinďa, avle ke leste o Aron the savore vodci le manušengre. Sar lenca vakerelas, 32 gele paš leste the okla aver Izraeliti a o Mojžiš lenge diňa savore prikazaňja, so leske o RAJ prikazinďa pro verchos Sinaj. 33 Sar o Mojžiš preačhiľa te vakerel, thoďa peske o khosno pro muj. 34 Kecivar o Mojžiš džalas anglo RAJ, hoj leha te vakerel, lelas pal o muj o khosno a sar džalas odarik avri, pale les thovelas. Paľis phenelas le Izraelitenge savoro, so leske sas prikazimen. 35 Sar on dikhle pro Mojžišoskro muj, hoj leske e cipa pro muj švicinel, thoďa o Mojžiš pro muj o khosno, medik na geľa pale te vakerel le RAJEHA.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk