Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

32. kapitola

E somnakuňi gurumňori

1 Sar o nipi dikhle, hoj o Mojžiš hino but časos pro verchos a na avel tele, avle ko Aron a phende leske: „Av, ker amenge devlen, save džana angle amende. Bo na džanas, so pes ačhiľa le Mojžišoha, ole muršeha, savo amen iľa avri andral o Egipt.“
2 O Aron lenge odphenďa: „Len tele tumare romňijendar, čhavendar the čhajendar o somnakune čeňa pal o kana a anen mange.“ 3 Avke dojekh manuš iľa andral o kana o somnakune čeňa a ande le Aronoske. 4 Ov lendar oda iľa, roztaďa a čhorďa avri somnakuňa gurumňora. O manuša phende: „Ó, Izrael, kada hino tiro del, savo tut iľa avri andral o Egipt!“ 5 Sar oda o Aron dikhľa, ačhaďa angle somnakuňi gurumňi oltaris a phenďa: „Tajsa ela inepos pre pačiv le RAJESKE!“ 6 Pre aver džives sig tosara ušťile a ande o labarde the o smiromoskre obeti. O manuša peske bešle, hoj te chan a te pijen; paľis ušťile a khelenas džungales the bi e ladž jekh avreha. 7 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Sigo dža pale tele! Bo tire manuša, saven iľal avri andral o Egipt, kerde baro nalačhipen angle ma. 8 Igen sig odgele pal o drom, savo lenge sikaďom. Kerde peske modla gurumňora! Banďon angle late, anen lake obeti a vičinen: ‚Ó, Izrael, kada hin tumaro del, savo tumen iľa avri andral o Egipt!‘ “ 9 O RAJ mek phenďa le Mojžišoske: „Dikhľom, hoj kala manuša hine igen zacata a na kamen te šunel. 10 Akana man muk, hoj te čhivav pre lende avri miri choľi a te zňičinav len. Paľis tutar kerava baro narodos!“ 11 Ale o Mojžiš mangelas le RAJES, peskre Devles, a phenďa: „RAJEJA, soske sal ajso choľamen pre tire manuša, saven iľal avri andral o Egipt tira bara zoraha the bare vasteha? 12 Te ada kereha, paľis o Egipťana vakerena, hoj len ča iľal avri, hoj len te murdares pro verchi a te khoses tele pal e phuv. Mangav tut, ma av choľamen pre tire manuša. Čerin tiro gondoľišagos a ma de pre lende e pohroma. 13 Leper tuke pre tire služobňika pro Abraham, pro Izak the pro Jakob32,13 E hebrejiko čhib: Izrael, saven diňal lav a iľal vera: ‚Rozmnožinava tumaro potomstvos avke sar le čercheňen pro ňebos a caľi kadi phuv, pal savi tumenge phenavas, dava tumare čhavenge sar lengro večno ďeďictvos.‘ “ 14 Avke o RAJ pes rozgondoľinďa a na mukľa pre lende e pohroma avke, sar kamelas. 15 O Mojžiš geľa tele pal o verchos a andro vasta ľidžalas duj barune tabli, pre save sas pisimen o prikazaňja pal jekh sera the pal aver. 16 O Del korkoro kerďa o tabli a randľa avri pre lende o prikazaňja peskre vasteha. 17 Sar o Jozua šunďa le manušengri bari vika, phenďa le Mojžišoske: „Andro taboris hin e maribnaskri vika.“ 18 O Mojžiš odphenďa: „Oda nane e vika olengri, ko zviťazinde, aňi e vika olengri, ko prehrajinde; me šunav o giľavipen.“ 19 Sar o Mojžiš avľa pašeder paš o taboris a dikhľa la somnakuňa gurumňora the le manušen sar khelen, choľisaľiľa, čhiďa le tablenca andre phuv a phagerďa len paš o verchos. 20 Paľis iľa la gurumňora, sava peske kerde, zlabarďa la andre jag a rozmarďa pro prachos. Paľis oda prachos čhiďa andro paňi a diňa te pijel le Izraelitenge. 21 O Mojžiš phenďa le Aronoske: „So tut kerde kala manuša, hoj len ľigenďal andre kajso baro binos?“ 22 „Ma cha choľi, raja miro!“ odphenďa o Aron. „Se tu prindžares kale manušen, hoj sig džan andro nalačhipen. 23 On mange phende: ‚Ker amenge devles, savo džala angle amende. Se na džanas, so pes ačhiľa le Mojžišoha, le muršeha, savo amen iľa avri andral o Egipt.‘ 24 Me lenge odphenďom: ‚Kas hin somnakaj, mi lel tele pal peste a mi anel mange. Sar ande, me les roztaďom andre jag a avľa avri olestar kadi gurumňori.‘ “ 25 O Mojžiš dikhľa, hoj o Aron domukľa le manušenge te kerel, so on kamenas a kerenas, hoj lengre ňeprijaťeľa lendar te asan. 26 Avke pes o Mojžiš ačhaďa andre brana le taboriskri a zvičinďa: „Sako, ko hino pre le Devleskri sera, aven ke ma!“ A savore Leviti gele a ačhade pes pašal leste. 27 Ov lenge phenďa: „Kada phenel o RAJ, o Del le Izraeloskro: ‚Sako pašal peste mi phandel e šabľa. Predžan prekal o taboris jekha branatar dži ke aver a Sako mi murdarel peskre phrales, prijaťeľis the susedas.‘ “ 28 O Leviti avke kerde, sar lenge prikazinďa o Mojžiš a oda džives mule vaj 3 000 murša. 29 Paľis o Mojžiš phenďa: „Adadžives tumen pošvecinďan andre služba le RAJESKRI, bo dojekh murdarďa peskre čhas the phrales. Vašoda o RAJ adadžives tumen požehninďa.“

O Mojžiš pes privakerel vaš o Izraeliti

30 Pre aver džives o Mojžiš phenďa le manušenge: „Kerďan baro binos anglo RAJ, ale akana džav pale pro verchos te mangel le RAJES, hoj tumenge te odmukel o binos.“
31 Avke o Mojžiš geľa pale ko RAJ a phenďa leske: „Ó, Devla, kala manuša kerde baro binos, bo kerde peske somnakune devles. 32 Ale akana, mangav tut, odmuk lenge o binos. A te na, akor man mažin avri andral tiro zvitkos, so pisinďal.“ 33 Ale o RAJ leske phenďa: „Andral miro zvitkos mažinava avri oles, ko kerel binos angle ma. 34 Tu akana dža a ľidža le manušen pre oda than, pal savo tuke phenďom. Miro aňjelos džala angle tu. Ale avela oda časos, sar len marava vaš lengre bini.“ 35 Avke o RAJ mukľa pro manuša o nasvaľiben, bo ispidle pro Aron, hoj lenge te kerel somnakuňa gurumňora.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk