Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

O RAJ phandel e zmluva

1 Paľis o RAJ le Mojžišoske phenďa: „Aven ke ma upre pro verchos tu, o Aron, o Nadab, o Abihu the o eftavardeš (70) izraelika vodci a dural tumen mange klaňinena a lašarena man.
2 Ča tu korkoro ke ma aveha pašeder a ňiko aver. O manuša te na aven upre pro verchos.“ 3 O Mojžiš avľa ko manuša a vakerelas lenge savore lava the zakoni le RAJESKRE. Savore manuša odphende jekhe hangoha: „Keraha savoro, so phenďa o RAJ.“ 4 Akor o Mojžiš pisinďa savore lava, so o RAJ vakerelas. Sig tosara ušťiľa a paš o verchos ačhaďa oltaris the dešuduj (12) sveta slupi prekal o dešuduj izraelika kmeňi. 5 Paľis bičhaďa terne Izraeliten, hoj le RAJESKE te anen o labarde obeti a te murdaren terne biken pre smiromoskri obeta. 6 Avke o Mojžiš iľa jepaš ole ratestar a čhiďa andro čare, a aver jepašeha pokropinďa o oltaris. 7 Paľis iľa o zvitkos le Devleskre zakonenca a zoraha genelas anglo manuša. On phende: „Šunaha the keraha savoro, so o RAJ phenďa.“ 8 Akor o Mojžiš iľa o rat andral o čare, pokropinďa le manušen a phenďa: „Kada hin o rat la zmluvakro, savi o RAJ phandľa tumenca, savi hiňi zathoďi pre savore kala prikazaňja.“ 9 Paľis gele pro verchos o Mojžiš, o Aron, o Nadab, o Abihu the o eftavardeš (70) izraelika vodci 10 a dikhle le Izraeloskre Devles. Tel leskre pindre sas sar te zafiriskri dlažba, belavo sar žužo ňebos. 11 O RAJ na hazdňa pro izraelika vodci o vast, kajte les dikhle. Paľis chanas the pijenas. 12 Avke o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Av ke ma pro verchos a ačh ode. Dava tuke o zakonos the o prikazaňja, so pisinďom pro barune tabli, hoj te sikľon.“ 13 Avke o Mojžiš the leskro služobňikos o Jozua ušťile a o Mojžiš geľa pre le Devleskro verchos. 14 A le vodcenge phenďa: „Ačhen kade, medik na avaha pale. Ela tumenca o Aron the o Hur a te ela tumen vareso, džan pal lende.“ 15 Sar o Mojžiš geľa upre pro verchos, e chmara zaučharďa o verchos. 16 Le RAJESKRI slava avľa tele pro verchos Sinaj a šov džives les zaučharelas la chmaraha a pro eftato džives o RAJ zvičinďa pro Mojžiš andral e chmara. 17 Le Izraelitenge dičholas e slava le RAJESKRI sar e jag, so labolas pro špicos le verchoskro. 18 O Mojžiš geľa andre chmara, sar geľa upre pro verchos, a sas ode saranda (40) dživesa the saranda rača.