Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

18. kapitola

O Jetro džal ko Mojžiš

1 O Jetro sas rašaj andro Midijan a sastro le Mojžišoske. Ov pes došunďa, so kerďa o Del prekal o Mojžiš the prekal o Izraeliti, the sar len iľa avri andral o Egipt.
2 Avke anďa peha le Mojžišoskra romňa la Cipora, sava o Mojžiš bičhaďa pale khere, 3 the soduje čhaven. O nav jekheske sas Geršom, bo o Mojžiš phenďa: „Som cudzincos andre cudzo phuv.“ 4 Le dujtoneske diňa nav Eliezer, bo phenďa: „O Del mire dadeskro mange pomožinďa a zachraňinďa man le Faraonostar, hoj man na murdarďa.“ 5 Akor o Jetro avľa ko Mojžiš le duje čhavenca the leskra romňaha pre pušťa, kaj taborinelas paš o verchos le Devleskro. 6 A diňa te phenel le Mojžišoske: „Me, o Jetro tiro sastro, avav ke tu tira romňaha the lakre duje čhavenca.“ 7 Akor o Mojžiš geľa angle lende, banďiľa tele angle peskro sastro a čumidľa les. A sodujdžene jekh avres pozdravinenas andro smirom a gele andro stanos. 8 Paľis o Mojžiš leske chudňa savoro te vakerel, so o RAJ kerďa le Faraonoske the le manušenge andro Egipt vaš o Izraeliti, the pal o pharipena, so len sas pro drom a sar len o RAJ iľa avri. 9 Sar o Jetro šunďa pal savoro lačhipen, so o RAJ kerďa prekal o Izrael, a sar len cirdňa avri andral o vasta le Egipťanendar, igen radisaľiľa olestar 10 a phenďa: „Mi el barardo o RAJ, savo tumen zachraňinďa andral o Egipt, andral o vasta le Faraonoskre the Egipťanengre. 11 Akana džanav, hoj o RAJ hino bareder, sar savore aver devla, bo ov oda kerďa, sar pes hazdenas upral tumende.“ 12 Paľis o Jetro anďa le Devleske e labarďi obeta a the mek aver obeti. O Aron the savore izraelika vodci avle, hoj te chan o chaben le Mojžišoskre sastreha anglo Del.

O Mojžiš ačhavel vodcen

13 Pre aver džives peske o Mojžiš bešľa, hoj te rozsudzinel maškar o manuša. O manuša ačhenas anglo Mojžiš tosarastar dži rači.
14 Sar o Jetro dikhľa savoro, so o Mojžiš kerel prekal o manuša, phenďa: „Soske kada keres prekal o manuša? Soske bešes korkoro kade sar sudcas a savore manuša ačhen pašal tute tosarastar dži rači?“ 15 O Mojžiš leske odphenďa: „Mušinav ada te kerel, bo o manuša aven ke mande te rodel le Devleskri voľa. 16 Te len hin maškar peste vesekedišagos, aven ke mande, a rozsudzinav maškar lende, kaskro hin čačipen, a dav lenge te džanel le Devleskre zakoni the prikazaňja.“ 17 O Jetro leske phenďa: „Na keres mištes! 18 Igen tut trapines avri a the le manušen, so hine tuha. Tu na birineha te kerel kadi phari buči, našťi oda keres korkoro. 19 Šun miri rada a o Del ela tuha. Tu mušines te ačhel anglo Del vaš o manuša a te anel angle leste lengre veci. 20 Tu len sikaveha te doľikerel o zakoni the o prikazaňja a pheneha lenge sar te dživel a so te kerel. 21 Kide tuke avri savore manušendar ajse muršen, save hine goďaver the pačivale, save pes daran le Devlestar a na dena pes te prepočinel. Ačhav len vodcenge upral o manuša; ačhav vodcen upral o ezeros, šel, penda the deš. 22 On mi rozsudzinen furt o lokeder veci maškar o manuša a o phareder veci mi anen ke tute. Aleha tuke pomožinena a ela tuke lokeder. 23 Te kada kereha, a o Del tuke kada prikazinel, akor oda birineha te ľikerel avri a savore kala manuša peske džana pale khere andro smirom.“ 24 Sar o Mojžiš šunďa avri peskre sastres, kerďa savoro avke, sar leske phenďa. 25 Avke peske o Mojžiš andral calo Izrael kidňa avri muršen, save sas goďaver a ačhaďa len vodcenge upral o manuša; vodcenge upral o ezeros, šel, penda the deš. 26 A on rozsudzinenas maškar o manuša furt, sar kampelas. O phare veci anenas ko Mojžiš a o lokeder veci rosudzinenas korkore. 27 Paľis pes o Mojžiš rozlučinďa peskre sastreha a o Jetro geľa pale andre peskri phuv.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk