Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

12. kapitola

E Patraďi

1 Andro Egipt o RAJ le Mojžišoske the le Aronoske phenďa:
2 „Kada čhon prekal tumende ela ešebno le čhonendar a ela ešebno čhon andro berš. 3 A den te džanel savore manušenge andral o Izrael: Andro dešto džives andre kada čhon dojekh murš mušinel te kidel avri jekhe bakrores: jekhes vaš dojekh kher. 4 Te varesavi famelija hiňi cikňi a na dochaľahas ole bakrores, mi chan jekhetane le nekpašeder susedaha jekhe bakrores: pal oda, keci hine džene a ko keci chal. 5 O džviros mušinel te el beršeskro samcos bi e chiba, šaj les kiden avri le bakrendar abo le kozendar. 6 Pal oda bakroro pes mušinena te starinel dži andro dešuštarto (14.) džives andre oda čhon, paľis savore Izraeliti ke račate murdarena ole bakroren. 7 O manuša mušinen te makhel leskre rateha e zarubňa pal o seri the upral o vudar andre oda kher, kaj chana le bakrores. 8 Odi rat o mas pekena pre jag a chana les le mareha bi o kvasos the le kirke bilinenca. 9 Našťi chan oda mas jalo aňi tado, ale ča peko pre jag – le šereha, le pindrenca the le vnutornosťenca. 10 A dži tosara lestar ma muken ňič, ale te ačhela vareso, mušinen oda te zlabarel pre jag. 11 Kavke les chana: Avena urde a phandena pašal tumende o sirimos, pro pindre tumende ela o sandali a andro vasta e palica. Chana les sig, bo oda hin e Patraďi pre pačiv le RAJESKE. 12 Odi rat predžava prekal o Egipt a murdarava ode savore ešebnen a oda le manušendar dži o dobitkos. A anava o sudos pre savore devla andro Egipt. Me som o RAJ. 13 O rat, so ela pro zarubňi, sikavela, save hin tumare khera. Sar marava le Egipt, obdžava tumen le meribnaskra ranaha, bo dikhava o rat. 14 Kada džives tumenge leperena. Leperena tumenge les sar inepos pre pačiv le RAJESKE. Oslavinena les pokoleňje pro pokoleňje sar večno prikazis.“

O inepos le Marengro bi o Kvasos

15 O RAJ phenďa: „Efta dživesa chana o mare bi o kvasos. Pro ešebno džives mušinen andral tumare khera te čhivel het savoro kvasos. A te vareko andre kala efta dživesa chala vareso le kvasoha, akor oda dženo ela tradlo het mire manušendar.
16 Ešebno džives the eftato džives, tumen zdžana, hoj man te lašaren. A ňisavi buči našťi keren andre kala dživesa, ale ča šaj pripravinen o chaben. 17 Doľikeren kada inepos le Marengro bi o Kvasos, bo andre oda džives iľom avri tumare kmeňi andral o Egipt. Pro furt mušinen oda džives te oslavinel sar prikazis, pokoleňje pro pokoleňje. 18 O mare bi o kvasos chudena te chal rači dešuštarto (14.) džives andro ešebno čhon dži rači andro bišujekhto (21.) džives oda čhon. 19 Efta džives tumen našťi avel andre tumaro kher ňisavo kvasos. Sako, ko chala vareso le kvasostar, ela avritradlo le narodostar, či hino Izraelitas abo cudzincos. 20 Na chana ňič, andre soste hin o kvasos. Všadzik, kaj bešena, chana ča o mare bi o kvasos.“

Ešebno Patraďi

21 O Mojžiš vičinďa savore izraelike vodcen a phenďa lenge: „Džan a kiden tumenge avri bakrores andral o stados prekal tumare fameliji a murdaren les sar Patraďakre bakrores.
22 Paľis len konaricis le izopostar, močinen les andro rat, so hin andro čaroro, a makhen leha o zarubňi upral the pal soduj seri pre tumaro kher. A dži tosara ňiko tumendar te na avel avri andral o kher. 23 Sar o RAJ predžala prekal o Egipt, hoj ode te murdarel le Egipťanen, dikhela o rat pro zarubňi upral the pal soduj seri a na domukela le meribnaskre aňjeloske, hoj te džal andre tumare khera te murdarel. 24 Tumen the tumare čhave mušinen te doľikerel kada prikazis pro furt. 25 Sar avena andre phuv, pal savi o RAJ tumen diňa vera, hoj dela la tumenge, doľikeren kada inepos pro furt. 26 A te tumendar jekhvar phučena tumare čhave: ‚Soske oslavinas kada inepos?‘ 27 phenena lenge: ‚Kadi Patraďakri obeta keras pre pačiv le RAJESKE, bo ov obgeľa o khera le Izraelitengre andro Egipt, sar murdarďa le Egipťanen a amare khera zachraňinďa.‘ “ Akor o Izraeliti pele pro khoča anglo RAJ a lašarenas les. 28 Paľis gele a kerde avke, sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske the le Aronoske. 29 Sar sas pal jepaš rat, o RAJ murdarďa savore ešebne čhaven andro Egipt, a oda le Faraonoskre čhastar, savo majinďa te bešel pre leskro tronos, dži ko ešebno čhavo oleskro, ko sas phandlo andre bertena, a the savoro ešebno le dobitkostar. 30 Odi rat o Faraonos, leskre uradňika the savore Egipťana ušťiľe, bo sas baro roviben pal calo Egipt. Na sas kher, andre savo na sas murdardo ešebno čhavoro. 31 O Faraonos mek odi rat vičinďa le Mojžiš the le Aron a phenďa lenge: „Ušťen! Džan het mire manušendar, tumen the o Izraeliti! Džan a lašaren le RAJES, avke sar kamenas! 32 Len tumenge tumare stadi the dobitkos, avke sar mangenas a džan! A mangen o požehnaňje the prekal mande!“ 33 The o Egipťana igen mangenas le Izraeliten, hoj sig te džan het andral lengri phuv, bo phenenas: „Te ačhena kade, savore meraha.“

O Izraeliti džan avri andral o Egipt

34 Avke o Izraeliti peske ile le čarenca o chumer bi o kvasos, thode andro zajdi a ľigenenas pre peskre phike.
35 O Izraeliti kerde avke, sar lenge phenďa o Mojžiš, a mangenas peske le Egipťanendar rupune the somnakune veci the gada. 36 O RAJ kerďa avke, hoj o Egipťana te presikaven pačiv le Izraelitenge a te den lenge savoro, so lendar mangenas. Kavke on ile het o barvaľipen le Egipťanendar. 37 Paľis o Izraeliti pes mukle andral o Raamses a gele andro Sukot. Sas vaj 600 000 murša, bi o džuvľa the bi o čhave. 38 A džanas lenca but aver manuša, but stadi the dobitkos. 39 Ole chumerestar, so ile andral o Egipt, pekle o mare bi o kvasos, bo on len odarik sig tradle avri a na sas len časos te pripravinel o chumer aňi o chaben pro drom. 40 O Izraeliti bešenas andro Egipt štar šel the tranda (430) berš. 41 Le RAJESKRE manuša avle avri andral o Egipt ipen pro posledno džives ole 430 beršenge. 42 Oda sas e rat, kana o RAJ caľi rat stražinelas le Izraeliten, hoj len te ľidžal avri andral o Egipt. Vašoda odi rat ela le RAJESKRI pro furt a o Izraeliti ena upre andre odi rat a stražinena sako berš, pokoleňje pro pokoleňje.

O prikazi pal e Patraďi

43 O RAJ phenďa le Mojžišoske the le Aronoske: „Kada tumenge prikazinav pal e Patraďi: Ňisavo cudzincos kale Patraďakre chabenestar našťi chal.
44 Olestar šaj chal dojekh otrokos, savo sas cindo vaš o love, te ela obrezimen. 45 Aňi ňisavo cudzincos olestar našťi chal, aňi oda, ko kerel buči prekal tumende. 46 Mušinen calo chaben te chal andre tumare khera. Našťi lestar ňič ľidžan avri a aňi jekh kokalos na phagena. 47 Kavke savore Izraeliti mušinen te oslavinel kada inepos. 48 Te vareko, ko nane Izraelitas, kamela te oslavinel e Patraďi jekhetane tumenca, mušinel dojekh murš andral leskro kher pes te del te obrezinel. Paľis šaj oslavinel e Patraďi, avke sar the o Izraelitas. Ale ňisavo dženo, ko na ela obrezimen, našťi lestar chal. 49 Kada zakonos mušinena te doľikerel o Izraeliti the o cudzinci, save bešena maškar tumende.“ 50 Savore Izraeliti kerde avke, sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske the le Aronoske. 51 Andre oda džives o RAJ iľa avri andral o Egipt savore izraelika kmeňi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk