Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

10. kapitola

Ochtoto rana: o kobilki

1 Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dža ko Faraonos. Me zoraľarďom o jilo le Faraonoske a the leskre uradňikenge, hoj maškar lende te kerav kala znameňja,
2 a hoj te vakeres tire čhavenge the vnukenge pal oda, so kerďom andro Egipt, hoj tumen te džanen, hoj me som o RAJ.“ 3 Avke o Mojžiš the o Aron gele ko Faraonos a phende leske: „Kada phenel o RAJ, o Del le Izraelitengro: ‚Mek keci tuke ľikerela, hoj tut angle ma te pokorines? Premuk mire manušen, hoj man te džan te lašarel!‘ 4 Te na premukeha mire manušen, mek tajsa anava pre tiri phuv le kobilken. 5 Ena ajci but, hoj zaučharena caľi phuv a na dičhola la. Chana savoro, so tumenge ačhiľa paloda, sar delas o brišind le krupenca, a pal e maľa obchana savore stromi. 6 Pherarena tiro palacis, o khera tire uradňikengre the savore khera andro Egipt. Ajso vareso mek na dikhle tire dada, aňi o phure dada akorestar, sar avle andre kadi phuv dži adadžives.“ Paľis o Mojžiš odgeľa le Faraonostar. 7 Le Faraonoskre uradňika phende: „Dži kana mek amenge kada murš kerela pharipen? Premuk ole manušen, hoj te lašaren le RAJES, peskre Devles. Tu na dikhes pre oda, hoj o Egipt ela zňičimen?“ 8 Paľis le Mojžiš the le Aron ande pale anglo Faraonos a ov lenge phenďa: „Džan a lašaren le RAJES, tumare Devles! Ale oda ko tumenca kamel te džal?“ 9 O Mojžiš odphenďa: „Amen džaha savore, či terne abo phure, laha peha amare čhaven, amare čhajen, le bakren the o dobitkos, bo kamas te džal te oslavinel o inepos pre le RAJESKRI pačiv.“ 10 O Faraonos lenge odphenďa: „Lav vera pro RAJ, hoj tumen na mukava te džal het tumare čhavenca. Bo tumen gondoľinen te kerel vareso nalačho. 11 Avke na! Šaj džan ča tumen o murša te lašarel le RAJES, avke sar oda kamenas.“ A tradle len avri pašal o Faraonos. 12 Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Nacirde o vast pro Egipt, hoj te aven andre odi phuv o kobilki a te chan tele savore rastlini, so ačhile pal o brišind le krupenca.“ 13 Avke o Mojžiš hazdňa peskri paca upral o Egipt a o RAJ bičhaďa andre odi phuv e balvaj le vichodostar. E balvaj phurdelas calo džives the calo rat a tosara ode anďa le kobilken. 14 O kobilki avle pre calo Egipt a bešle peske všadzik andre odi phuv. Sas ajci but, sar šoha angloda na sas a aňi paloda na ela. 15 Caľi phuv andro Egipt sas ole kobilkendar kaľi. Chale savoro, so ačhiľa pal o brišind le krupenca, savoro pal o stromi the pal o maľi. Ňič zeleno na ačhiľa andro Egipt, aňi pro stromi, aňi pro maľi. 16 Avke o Faraonos sig vičinďa le Mojžiš the le Aron a phenďa: „Kerďom binos anglo RAJ, angle tumaro Del the angle tumende. 17 Mangav tut odmuk mange mek jekhvar a modľin tut ko RAJ ke tiro Del, hoj mandar te odlel kadi meribnaskri rana.“ 18 Avke o Mojžiš odgeľa lestar a mangelas le RAJES, 19 a o RAJ visarďa e balvaj, hoj te phurdel zorales le zapadostar. Odi balvaj odľigenďa savore kobilken andro Lolo moros10,19 E hebrejiko čhib: o Trsťinakro moros. Avke andre calo Egipt na ačhiľa aňi jekh kobilka. 20 Ale o RAJ zoraľarďa o jilo le Faraonoske, a vašoda na premukľa le Izraeliten.

Eňato rana: o kaľipen

21 Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Hazde tiro vast ko ňebos a pro Egipt avela ajso kaľipen, hoj pes dela te chudel.“
22 Akor o Mojžiš hazdňa o vast ko ňebos a andre calo Egipt sas trin džives baro kaľipen, 23 avke hoj o Egipťana jekh avres na dikhenas. A ňiko na odgeľa trin džives pal oda than, kaj sas. Ale ode, kaj bešenas o Izraeliti, sas o švetlos. 24 Akor o Faraonos vičinďa ke peste le Mojžiš a phenďa: „Džan, služinen le RAJESKE a the tumare čhave šaj džan tumenca! Muken kade ča o stadi the o dobitkos.“ 25 O Mojžiš leske odphenďa: „Akor amen mušines tu te del oda, so amenge kampela pro obeti the pro labarde obeti, hoj te anas le RAJESKE, amare Devleske. 26 Na, amen las peha the amaro dobitkos. Na ačhela kade ňisavo džviros, bo lendar peske kidaha avri oda, so kampela pre služba le RAJESKE, amare Devleske. Amen mek na džanas, so kampel pre obeta le RAJESKE, medik ode na dodžaha.“ 27 Ale o RAJ zoraľarďa o jilo le Faraonoske, a vašoda len na kamľa te premukel. 28 A o Faraonos phenďa le Mojžišoske: „Dža mandar het a ma opovažin tut mange pale te sikavel pro jakha, bo oda džives, sar tut dikhava, mereha!“ 29 „Mi ačhel pes avke, sar phenďal,“ odphenďa leske o Mojžiš. „Imar man šoha na dikheha!“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk