Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

1 O Mordekaj pes dodžanľa pal savoreste, so pes ačhiľa. Čhingerďa pre peste o gada, urďa pre peste o gada le gonestar a pro šero peske čhivkerelas o prachos andral o bov. Paľis geľa andro foros a igen zorales the phares chudňa te rovel. 2 Avke doavľa ča paš e kraľiskri brana, bo andro palacis ňiko našťi geľa upre urdo andro gada le gonestar. 3 Všadzik andre dojekh provincija, kaj pes dochudňa le kraľiskro lav, so sas leskro zakonos, pes o Židi zdžanas a ľikerenas o postos andre bari žaľa the roviben. Urenas pre peste o gada le gonestar a pašľonas peske andro prachos andral o bov. 4 Paľis avle la Esterakre služobňički pal e kraľiskri dvora the lakre eunuchi a phende lake savoro, so pes ačhiľa. La kraľovnake sas pharo a phenďa lenge: „Džan ko Mordekaj a čhiven pal leste tele o gada le gonestar. Uren les upre andro gada.“ Ale ov na kamľa. 5 Avke e Ester vičinďa ke peste jekhe kraľiskre eunuchos le Hatach. Bičhaďa les ko Mordekaj, hoj pes te dodžanel, so les trapinel a soske pes avke ľikerel. 6 O Hatach geľa ko Mordekaj pro pľacos, kaj sas e brana le kraľiskri, hoj lestar te phučel, so pes ačhiľa. 7 Akor o Mordekaj phenďa le Hatachoske savoro, so pes leske ačhiľa, a mek pal o love, keci kamel te del o Haman andre pokladňica le kraľiskri, te dela le Židen te murdarel. 8 Diňa le eunuchoske jekh ľil ole zakonostar, so sas avridino andro foros Šušan, hoj les lake te sikavel a te rozvakerel, pal soste džal. Bo kamľa, hoj pes e Ester te dodžanel savorestar, so kerďa o Haman. A phenďa le Hatachoske: „Dža ke Ester a phen lake, hoj mušinel te džal ko kraľis pes te mangel vaš peskro calo narodos, hoj len te na del te murdarel.“ 9 Avke o Hatach geľa ke kraľovna Ester a rozvakerďa lake, so phenďa o Mordekaj. 10 Ale e Ester bičhaďa pale le Hatach, hoj te phenel le Mordekajiske: 11 „Savore sluhi the o nipi andral e kraľiskri phuv džanen pal o zakonos, hoj dojekh murš vaj džuvľi, ko džala andre andruňi dvora a kas o kraľis na vičinďa, mušinela te merel. Ča oda, pre kaste o kraľis sikavela peskre somnakune žezloha, na merela. Ale man na vičinde, hoj te džav ko kraľis, imar tranda (30) džives.“ 12 O Mordekaj šunďa o lava la Esterakre 13 a odphenďa lake pale: „Ma gondoľin tuke, hoj ča tu jekh na mereha savore Židendar, bo sal andro kraľiskro palacis. 14 Te akana aveha čhit, odi zachrana avela avrestar prekal o Židi a ena zachraňimen, ale tu the tiri famelija merena. A ko džanel, či tu na ačhiľal kraľovnake ipen vaš oda, so pes akana kerel.“ 15 E Ester pale odphenďa le Mordekajiske: 16 „Dža, kide avri savore Židen, saven arakheha andro foros Šušan, a poscinen tumen vaš ma. Ma chan a ma pijen trin dživesa the trin rača. A the me poscinava mire služobňičkenca. Paľis džava ko kraľis, kajte džanav, hoj oda le kraľiskro zakonos na domukel. A te merava, ta merava.“ 17 Akor geľa o Mordekaj het a kerďa savoro avke, sar leske phenďa e Ester.