Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

31. kapitola

O Jozua ačhado vodcaske pal o Mojžiš

1 Paľis o Mojžiš geľa a phenďa kala lava savore Izraelitenge.
2 Phenďa lenge: „Adadžives mange hin šel the biš (120) berš. Imar našťi avav tumaro vodcas a o RAJ mange phenďa, hoj na predžava prekal o Jordan. 3 O RAJ, tumaro Del, džala anglal tumende. Zňičinela kale naroden angle tumende a tumen zalena lengri phuv. O Jozua predžala prekal o Jordan anglal tumende, avke sar phenďa o RAJ. 4 O RAJ lenca kerela avke, sar kerďa le amorejike kraľenca le Sichonoha the le Ogoha, saven zňičinďa lengre phuvenca. 5 Dela tumenge upral lende te zviťazinel a tumen lenca mušinen te kerel pal oda prikazis, so tumen diňom. 6 Aven zorale, ma daran tumen lendar a ma izdran, bo o RAJ, tumaro Del, korkoro džal tumenca. Na omukela tumen a na džala tumendar het.“ 7 O Mojžiš vičinďa le Jozuas a anglal savore Izraeliti leske phenďa: „Av zoralo a ma dara tut, bo tu ľidžaha kale manušen andre phuv, pal savi o RAJ diňa lav la veraha lengre phure daden. Tu lenge la deha andro ďeďictvos. 8 O RAJ korkoro džala anglal tu a ela tuha. Na omukela tut a na džala tutar het. Ma dara tut aňi ma izdra.“

Te genel pes o zakonos sako eftato berš

9 Avke o Mojžiš pisinďa kada zakonos le Devleskro a diňa les le levitske rašajenge, save ľidžanas e archa le RAJESKRA zmluvakri, the savore izraelike vodcenge.
10 O Mojžiš lenge prikazinďa: „Pregenen kada zakonos sako eftato berš, pro koňec ole beršeskro, sar ela o inepos le Stankengro, andre oda berš, so hin dino pre oda, hoj pes te odmukel o kečeňiben. 11 Pregenena les, hoj les te šunen savore manuša andral o Izrael, sar pes avena te sikavel anglo RAJ, angle peskro Del, pre oda than, so peske kidela avri. 12 Zvičinen savore manušen – le muršen, le romňijen, le čhaven the le cudzincen, save bešen andre tumare fori –, hoj te šunen a te sikľon te del pačiv le RAJES, tumare Devles, a hoj te doľikeren pačivalones leskre prikazaňja the zakoni. 13 The lengre čhave, save oda zakonos na prindžarenas, mi šunen a mi sikľon te del pačiv le RAJES, tumare Devles, medik dživena andre phuv, so zalena, sar predžana prekal o Jordan.“

Le Devleskre posledna prikazi le Mojžišoske

14 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dikh, imar avel tiro časos te džal het pal kadi phuv. Vičin le Jozuas a aven andro Svetostankos, hoj les te ačhavav vodcaske.“ Avke o Mojžiš the o Jozua gele andro Svetostankos.
15 A ode pes lenge sikaďa o RAJ andre chmarakro slupos, so ačhelas paš o vudar le Svetostankoskro. 16 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Tu mereha a džaha paš tire phure dada, ale kala manuša na ena pačivale a na doľikerena e zmluva, so lenca phandľom. Visarena pes mandar a lašarena le devlen andral odi phuv, kaj džan. 17 Andre oda džives pre lende choľisaľuvava, omukava len a garuvava angle lende miro muj. Ena zňičimen, bo pre lende avena but pohromi the pharipena. Paľis peske phenena: ‚Kala pohromi pre amende avle, bo maškar amende nane amaro Del.‘ 18 Andre oda džives lenge garuvava miro muj vaš oda savoro nalačhipen, so kerde, sar chudle te lašarel avre devlen. 19 Akana tumenge pisinen andre kadi giľi. Sikav la le Izraeliten te giľavel a thov la andre lengre muja, hoj mange te avel kadi giľi sar sveďectvos pre lende. 20 Ľidžava len andre odi phuv, kaj čuľal o thud the o medos, pal savi la veraha diňom lav lengre daden. Ode chana, a sar imar čaľona a thuľona, visarena pes mandar het a lašarena avre devlen; odčhivena man a prephagena miri zmluva. 21 Sar avena pro Izraeliti savore kala pohromi the pharipena, kadi giľi ela sar švedkos pre lende, bo na našľola andral o muja lengre potomkengre. Džanav, so gondoľinen a so kamen adadžives te kerel, mek angloda, sar len ľidžava andre odi phuv, pal savi len diňom lav la veraha.“ 22 Mek andre oda džives pisinďa o Mojžiš kadi giľi a sikaďa la te giľavel le Izraeliten. 23 O RAJ prikazinďa le Jozuaske, le Nunoskre čhaske: „Av zoralo a ma dara tut ňisostar, bo le Izraeliten aneha andre phuv, pal savi len diňom lav, a me avava tuha!“ 24 Sar o Mojžiš pisinďa savore lava kale zakonoskre andro zvitkos, 25 prikazinďa le Levitenge, save ľidžan e archa le RAJESKRA zmluvakri: 26 „Len kada zvitkos le zakonoskro a thoven les paš e archa le RAJESKRA, tumare Devleskra, zmluvakri, hoj ode te el sar švedkos pre tumende. 27 Bo džanav mištes, hoj tumen na kamen te šunel a vzburinen tumen. Te tumen imar akana vzburinen le RAJESKE, sar mek dživav a som maškar tumende; so ela akor, sar merava! 28 Anen angle mande savore kmeňengre vodcen the tumare spravcen. Kamav angle lende te vakerel kala lava, hoj pre lende sar švedken te vičinav o ňebos the e phuv. 29 Bo džanav, hoj tumen pal miro meriben kerena o nalačhe veci a džana le dromestar, pal savo tumenge prikazinďom te džal. A pal varesavo časos pre tumende avela e pohroma, bo kerena oda, so hin nalačho andro jakha le RAJESKRE, a avke les choľarena.“ 30 A o Mojžiš savore lava kala giľakre phenďa savore Izraelitenge.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk