Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

So pes ačhela angle oda džives le Rajeskero

1 No, te vakeras pal oda phralale, hoj sar avela amaro Raj o Ježiš Kristus the pal oda, sar amen lela ke peste, mangas tumen:
2 Ma den tumen te daravel avri ňisave duchoha, aňi laveha, aňi ľileha, so phenen hoj amen pisinďam sar te imar avľahas oda džives le Kristoskero. 3 Ma den tumen ňisoha a ňikaha te klaminel, bo o džives le Kristoskero na avela, medik pes na ačhela oda hoj but manuša oddžana le pačabnastar a medik pes na sikavela o Manuš le binoskero, oda kas o Del zňičinela andro peklos. 4 Ov džala pre savoreste a hazdela pes upral savoreste, kaske pes phenel Del a kas pes avke lašarel. Vaš oda peske bešela andro chramos le Devleskero a kerela pestar hoj ov hin o Del. 5 So, bisterďan hoj pal oda imar vakeravas sar somas ke tumende? 6 A tumen džanen so les akana zľikerel. Bo ov pes sikavela andre oda časos ( ideos) so hin dino prekal leste. 7 A e zor ole Binoskere Manušeskeri imar kerel, ale počoral. Bo mek hino zľikerdo, no ča dži akor, medik na ela ilo het oda, ko les akana zľikerel. 8 A paľis pes oda Manuš le binoskero sikavela, saves o Raj o Ježiš murdarela le dichoha andral peskero muj a zňičinela les peskera slavaha, sar avela. 9 Oda Manuš le binoskero avela savora zoraha le bengestar a kerela klamišagoha o znameňja the o zazraki, 10 hoj te cirdel andro nalačhipen olen so meren. A ola manuša meren, bo na priile a na kamle o čačipen, hoj te aven zachraňimen. 11 Vaš oda pre lende o Del domukela e zor so len anela andro načačipen, avke hoj te pačan le klamišagoske. 12 Avke ena odsudzimen savore so na pačanďile le čačipnaske, ale rado kamenas te kerel o bini. 13 Ale amen kamas furt te paľikerel le Devleske vaš tumenge, phralale, kas o Raj kamel. Bo o Del peske tumen avri kidňa ešebnovarestar pre oda, hoj te aven zachraňimen andro sentňipen le Duchoskero the le pačabnaha andro čačipen. 14 Vaš oda tumen vičhinďa, hoj te prilen e slava amare Rajeskeri le Ježišoskeri Kristoskeri, akor sar amendar šunďan o evaňjelium. 15 Vaš oda phralale, ačhen zoraha a ľikeren oda so sikľiľan, či imar amare lavestar, vaj amare ľilestar. 16 A ov korkoro, amaro Raj o Ježiš Kristus the o Del amaro Dad, so peske amen zakamňa a diňa amen andre peskero lačhipen o večno radišagos the o lačho užaripen ( e lačhi nadej), 17 mi anel o radišagos andre tumare jile a mi del tumen zor andre dojekh lačho skutkos the lav.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk