Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

22. kapitola

Le Davidoskri giľi

1 O lava kala giľakre giľavelas o David pre pačiv le RAJESKE andre oda džives, sar les cirdňa avri andral e zor savore leskre ňeprijaťeľendar the le Saulostar:
2 „O RAJ hino miri skala, miro zoralo kher the miro zachrancas. 3 Miro Del hin miro zoralo bar, ke savo denašav, miro šťitos, miro hrados the miri zor, savi man zachraňinel. Miro zachrancas, tu man zachraňinďal le maribnaskre muršendar. 4 Vičinav ko RAJ, savo hino hodno te lel e chvala, a som zachraňimen mire ňeprijaťeľendar. 5 Začhide man o vlni le meribnaskre, zaučharde man o zorale paňa. 6 Phandle man o lani le hroboskre, obkľučinde man o pasci le meribnaskre. 7 Sar somas andro pharipen, vičinavas pro RAJ, pre miro Del. Andral peskro Chramos šunďa miro hangos, miro viskišagos avľa dži andre leskre kana. 8 E phuv pes čhalaďa a razisaľiľa, čhalade pes o zakladi le ňeboskre, bo ov sas choľamen. 9 O thuv leske džalas andral o nakh, andral o muj e jag, so savoro zlabarel, o jagale angara labonas lestar. 10 Otkerďa o ňebos a avľa tele, e kaľi chmara sas tel leskre pindre. 11 Bešľa pro cherubos a ľecinelas, sikaďa pes pro kridli la balvajakre 12 a le kaľipnaha pes učharďa, le kale chmarendar peske kerďa stanos. 13 Leskre švetlostar labonas angle leste o jagale angara. 14 Paľis o RAJ herminďa andral o ňebos a o hangos le Nekbaredere Devleskro šunďiľa. 15 Ľivinďa peskre šipi a roztradňa le ňeprijaťeľen, bičhaďa o bleski a denašenas. 16 O hlbini le moroskre pes sikade, o zakladi la phuvakre sas odučharde, bo o RAJ pokarhinďa a phurdľa peskre dichoha andral o nakh. 17 O RAJ upral nacirdňa o vast, chudňa man a cirdňa man avri andral o bare paňa. 18 Zachraňinďa man le zorale ňeprijaťeľendar, save man našťi avri ačhenas, bo sas zoraleder sar me. 19 Avle pre mande, sar somas andro pharipen, ale o RAJ man chraňinelas. 20 Anďa man avri pro baro than, zachraňinďa man, bo som leske pre dzeka. 21 Vaš miro spravodľišagos man o RAJ diňa odmena, visarďa mange pale vaš o žužipen mire vastengro. 22 Bo ľikeravas man pal o droma le RAJESKRE a na odvisarďom man mire Devlestar. 23 Se savore leskre zakoni hine angle mire jakha a leskre lavendar man na visarďom. 24 Somas žužo angle leste a zľikeravas man le binostar. 25 O RAJ man diňa odmena vaš miro spravodľišagos the vaš oda, hoj som žužo andre leskre jakha. 26 Ko žužejileskro sal the tu žužejileskro, ko pačivalo sal the tu pačivalo; 27 ko žužo sal the tu žužo, ale oles, ko hino previsardo andre peskro jilo, zachudeha tire goďaveripnaha. 28 Bo tu zachraňines le pokornen, a tire jakhenca dikhes pro barikane, hoj len te pokorines. 29 RAJEJA, tu sal miri momeľi; o RAJ mange švicinel andro kaľipen. 30 Tuha šaj džav the pre armada, mire Devleha prechučava the o muros. 31 Le Devleskro drom hino dokonalo, le RAJESKRO vakeriben hino bi e mel, ov hin o šťitos olenge, ko ke leste denašen. 32 Bo ko hin o Del, te na o RAJ? Ko hin e Skala, te na amaro Del? 33 O Del hino miro zoralo hrados a chraňinel man pre mire droma. 34 Diňa man pindre sar le jeleňis a ačhaďa man pro uče thana. 35 Sikavel mire vasten te marel pes, del man zor te nacirdel o brondzuno lukos. 36 Diňal man šťitos, so man ochraňinďa, a tiro lačhipen mandar kerďa bares. 37 Kerďal mire pindrenge lačho drom, hoj te na perav. 38 Džava pal mire ňeprijaťeľa a na avava pale, medik len na zňičinava. 39 Domarďom len avke, hoj našťi ušťenas, pele mange tel o pindre. 40 Urďal man andre zor le maribnaskri a kerďal, hoj mire ňeprijaťeľa anglal mande te banďon; 41 Tu keres, hoj mire ňeprijaťeľa te denašen mandar, a me zňičinďom olen, ko man našťi avri ačhenas. 42 Mangenas, ale ňiko len na zachraňinďa; vičinenas pro RAJ, ale ov lenge na odphenďa. 43 Rozpučinďom len sar o prachos pre phuv. Uštaravas a phiravas pal lende sar pal e čik pre uľica. 44 Zachraňineha man olendar, ko pes pre ma vzburinde, ačhaveha man šereske upral o narodi. O manuša, saven na prindžaravas, mange akana služinen. 45 O manuša andral aver narodi daratar banďon anglal ma a šunen man pre dojekh lav. 46 Našade e zor a daraha aven avri andral peskre zorale thana. 47 O RAJ dživel! Mi džal e chvala mira Skalake! Av barardo, Devla miro, Skalo miri, Spasiťeľina miro! 48 Ó, Devla, tu vaš ma zaačhes a čhives tele le naroden angle mande. 49 Tu sal miro zachrancas a cirdes man avri mire ňeprijaťeľendar. Tu man hazdes upral ola, ko pre ma džan, a cirdes man avri andral o vasta le maribnaskre muršengre. 50 Vašoda tut, RAJEJA, lašarava maškar o narodi a giľavava o žalmi pal tiro nav. 51 Tu des tire kraľiske o bare viťazstva; presikaves o verno kamiben tire pomazimen kraľiske, le Davidoske the leskre čhavenge pro furt.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk