Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Na kamel te avel ke lende pale pharipnaha

1 Phenďom mange andre mande, hoj na avava ke tumende avke hoj tumenge anava pharipen.
2 Bo te me tumenge kerava o pharipen, ko man paľis dela o radišagos? Bo ča tumen man šaj den o radišagos, ola, kaske kerďom o pharipen. 3 A kada tumenge pisinďom, hoj sar avava, te na avav smutno ole dženendar kastar majinďomas te radisaľol. Bo pačav, hoj sar man hin o radišagos, akor hin o radišagos the tumen savoren. 4 Bo bare pharipnastar the phare jilestar tumenge pisinavas - but apsenca - na vaš oda, hoj te aven smutne, ale hoj te sprindžaren miro baro kamiben ke tumende.

Te odmukel le binošneske

5 Ale te vareko kerďa varekaske pharipen, na ča mange kerďa pharipen, ale sikra the tumenge savorenge. No na kamav ke oda mek me te prithovel.
6 Imar dos sas dovakerdo ole manušeske but dženendar. 7 Ale akana imar elas feder te leske odmukena a podhazdena les, hoj les oda smutňišagos te na calkom odlel le pačabnastar. 8 Vaš oda tumen mangav hoj leske te presikaven o kamiben. 9 Bo vaš oda kada pisinďom, hoj te dikhav sar andre odi proba ( skuška) obačhena a či kerena savoro avke sar phenďom. 10 Te tumen odmukena varekaske vareso so kerďa, oleske odmukava the me. Bo oda so me odmukľom, te man sas so te odmukel, odmukľom prekal tumaro lačho anglo Raj, 11 hoj amen o Satan te na klaminel; bo amen prindžaras leskere plani.

Amen sam e saga le Kristoskeri

12 Sar avľom andre Troada te vakerel o evaňjelium le Kristoskero a the te sas o vudar le Rajestar phundrado prekal ma,
13 mire duchos na sas smirom, bo na arakhľom ode mire phrales le Titus. Vaš oda man lenca ode rozgeľom a geľom andre Macedonija. 14 Ale paľikerav le Devleske, so amenge del furt te ňerinel ( te zviťazinel) andro Kristus a prekal amende del te sikavel pre dojekh than peskero prindžaripen sar odi šukar saga. 15 Bo amen sam le Devleske sar odi šukar saga le Kristoskeri maškar ola so ena zachraňimen a the maškar ola so ena zňičimen. 16 Prekal jekh oda hin e meribnaskeri saga pro meriben a prekal aver oda hin e dživipnaskeri saga pro dživipen. Ale ko oda šaj kerel? 17 Bo amen na šeftinas le Devleskere laveha sar oda but džene keren. Ale, vaš oda, hoj amen o Del bičhaďa, vakeras pačivalones anglo Del andro Kristus.