Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

E archa thoďi andro stanos

1 Le Devleskri archa ande a thode la andro stanos, so prekal late ačhaďa o David. Paľis ande anglo Del o labarde the smiromoskre obeti.
2 Sar o David dokerďa ola labarde the smiromoskre obeti, požehňinďa le manušen andre le RAJESKRO nav. 3 Paľis diňa le muršen the le džuvľen, savore Izraeliten, po jekh maro the bokeľi le ďatľendar the šuke hroznendar. 4 Varesave Leviten ačhaďa, hoj te služinen angle archa le RAJESKRI, hoj pes te modľinen, te giľaven o chvali a te lašaren le RAJES, le Izraeloskre Devles. 5 O Asaf sas lengro vodcas a dujto pal leste sas o Zecharijah. O Jaaziel, o Šemiramot, o Jechiel, o Matitijah, o Eliab, o Benajah, o Obed-Edom the o Jeiel bašavenas pro harfi the citari a o Asaf pre cimbalma. 6 O rašaja o Benajah the o Jachaziel furt trubinenas angle archa le Devleskra zmluvakri.

O David lašarel le Devles

7 Andre oda džives o David ešebnovar ačhaďa le Asaf the mek avren le Levitendar, hoj le lašaribnaha te paľikeren le RAJESKE:
8 „Paľikeren le RAJESKE, bararen leskro nav! Maškar o narodi den te džanel, so kerďa! 9 Giľaven leske, bašaven leske! Vakeren pal savore leskre zazraki! 10 Lašaren tumen leskre svete naveha! Mi radisaľon o jile olenge, ko roden le RAJES! 11 Roden le RAJES the leskri zor, ma preačhen te rodel leskro muj! 12 Leperen tumenge pro zazraki, pro bare veci, so kerďa, the pre oda, sar sudzinelas, 13 tumen, o čhave le Izraeloskre, leskre služobňikoskre; o čhave le Jakoboskre, le Devleskre avrikidle! 14 Ov hin o RAJ, amaro Del, leskre sudi hine pro manuša pal caľi phuv. 15 Šoha ma bisteren pre leskri zmluva, pre leskro lav, so diňa ezera pokoleňjenge. 16 Phandľa e zmluva le Abrahamoha, a diňa lav le Izak, 17 le Jakoboske la kerďa sar prikazis, le Izraeloske sar e večno zmluva, 18 akor, sar phenďa: ‚Tuke dava e kanaaňiko phuv andro ďeďictvos.‘ 19 Sar mek sanas ča frima džene, a sanas andre odi phuv ča cudzinci. 20 Phirenas andral jekh narodos ke aver a andral jekh kraľišagos ke aver. 21 O Del na domukľa, hoj len vareko te trapinel, vaš lende pokarhinďa the le kraľen: 22 ‚Ma thoven o vasta pre mire pomazimen manuša, ma dukhaven mire proroken!‘ 23 Giľav le RAJESKE, caľi phuv! Džives so džives vakeren pal leskro spaseňje! 24 Vakeren le narodenge pal leskri slava, pal leskre zazraki savore manušenge. 25 Bo o RAJ hino baro a hodno savora chvalake, lestar kampel te daral buter sar savore devlendar. 26 Bo savore devla andral aver narodi hine ča modli, ale o RAJ stvorinďa o ňebos. 27 O baro šukariben the e slava hine anglal leste, e zor the o radišagos hin ode, kaj ov bešel. 28 Den le RAJESKE, savore manušale pre phuv, den le RAJESKE e slava the e zor. 29 Den le RAJESKE e slava hodno leskre naveske! Hazden upre o dari a džan angle leste! Banďon tele anglo RAJ andre leskro sveto šukariben! 30 Izdra lestar, calo svetos! E phuv hiňi zorales zathoďi, na čhalavela pes! 31 Mi radisaľol o ňebos a e phuv mi thovel baripen, mi vakeren maškar o narodi: ‚O RAJ kraľinel!‘ 32 Mi šunďol zorales o moros the savoro, so andre hin, mi oslavinel e maľa the savoro, so upre hin! 33 O stromi andro veš mi giľaven radišagostar anglo RAJ, bo ov avela te sudzinel le manušen pre phuv. 34 Paľikeren le RAJESKE, bo hino lačho; bo leskro verno kamiben ľikerel pro furt. 35 Vičinen pre leste: ‚Zachraňin amen, Devla, Spasiťeľina amaro! Cirde amen avri le narodendar a skide amen upre andral o narodi, hoj te paľikeras tire svete naveske a te radisaľuvas andre tiri slava.‘ 36 Mi el lašardo o RAJ, o Del le Izraeloskro, akanastar pro furt!“ A savore manuša odphende: „Amen! Slava le RAJESKE!“

O službi andro Jeruzalem the andro Gibeon

37 O David ačhaďa le Asaf the mek avren le Levitendar, hoj angle archa le RAJESKRA zmluvakri furt te keren e dživeseskri služba,
38 the le Obed-Edom a mek avre šovardeš the ochto (68) dženen. O Obed-Edom, le Jedutunoskro čhavo, the o Chosah sas upral savore chramoskre stražňika. 39 O David mukľa le rašas Cadok the le rašajen andral leskri fajta angle RAJESKRO Stanos pro učo than andro Gibeon, 40 hoj furt te anen le RAJESKE pro oltaris o labarde obeti, tosara the rači, a oda avke, sar hin pisimen andro zakonos le RAJESKRO, so diňa le Izraelitenge. 41 Lenca sas o Heman, o Jedutun the ola, save sas avrikidle, hoj te paľikeren le RAJESKE vaš oda, hoj leskro lačhejileskeriben ľikerel pro furt. 42 O Heman the o Jedutun pes starinenas pal o trubi, pal o cimbalmi the pal aver nastroji pro lašariben. Le Jedutunoskre čhave ačhenas paš e brana. 43 Paľis pes savore manuša rozgele khere. Geľa the o David, hoj te požehňinel peskra famelija.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk