Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

11. kapitola

O David ačhel kraľiske upral calo Izrael

1 Savore Izraeliti pes zgele ko David andro Hebron a phende: „Se amen sam jekh rat.
2 Tu ľidžahas le Izraeliten andro mariben mek sigeder, sar sas kraľis o Saul, bo o RAJ, tiro Del, tuke phenďa: ‚Tu ľidžaha mire manušen sar pasťjeris a ačheha lengro vodcas.‘ “ 3 Savore vodci andral o Izrael avle ko kraľis andro Hebron, kaj lenca phandľa anglo RAJ e zmluva. Avke pomazinde le David kraľiske upral o Izrael, avke sar phenďa o RAJ prekal o prorokos Samuel.

O David zalel o Jeruzalem

4 O David geľa savore Izraelitenca andro mariben pro Jeruzalem, so pes angloda vičinelas Jebus, bo ode furt bešenas o Jebuseja.
5 Ola Jebuseja phende le Davidoske: „Kade pes na dochudeha!“ Ale o David domarďa o ohradzimen foros Sion, oda hin akana o Foros le Davidoskro. 6 Akor o David phenďa: „Ko ešebno murdarela Jebusejis, ačhela nekbareder veľiťeľis.“ Ešebno geľa o Joab, la Cerujakro čhavo, vašoda ačhiľa nekbareder veľiťeľis. 7 Paľis o David ačhiľa te bešel andre oda ohradzimen foros, vašoda o manuša les vičinenas o Foros le Davidoskro. 8 Paľis chudňa te ačhavel o foros pro vichodos pašal e terasa a o Joab prikerďa o foros, kaj mek kampelas. 9 O David sas furt zoraleder, bo o RAJ o Nekzoraleder sas leha. 10 Kala hine o zorale murša le Davidoskre, save jekhetane savore Izraelitenca les ačhade kraľiske upral o Izrael a zoraľarde leskro kraľišagos pal caľi phuv, avke sar o RAJ diňa lav pal o Izrael. 11 Kala hine o zorale murša le Davidoskre: Ešebno o Jašobeam, le Chachmonoskro čhavo, savo sas vodcas le Trinengro. Ov la kopijaha murdarďa trin šel (300) muršen andre jekh mariben. 12 Dujto ole Trinendar sas o Eleazar, le Dodoskro čhavo, andral le Achoachoskri fajta. 13 Ov sas le Davidoha andre Pas-Damim akor, sar pes o Filišťinci zgele pro mariben. Ode sas e jačmeňiskri maľa. Sar o manuša denašenas le Filišťincendar, 14 o Eleazar ačhelas maškar e maľa a marelas pes le Filišťincenca. Akor o Izraeliti zviťazinde upral lende. Avke o RAJ diňa upral lende baro viťazstvo. 15 Jekhvar avle trin le tranda (30) zorale muršendar ko David pre skala paš e jaskiňa Adulam. Akor o filišťiňika slugaďa peske kerde taboris andre le Refajengri dolina. 16 Akor o David sas andre pevnosť pro verchi a o filišťiňika slugaďa sas andro Betlehem. 17 A o David sas igen smedno a phenďa: „Ko man dela te pijel paňi andral e chaňig, so hiňi paš e brana andro Betlehem?“ 18 Avke ola trin džene pes premarde prekal o taboris le Filišťincengro, cirdle o paňi andral odi chaňig, so sas paš e brana andro Betlehem, a ande le Davidoske. Ale ov na kamelas oda paňi te pijel, ale čhorďa les avri sar obeta prekal o RAJ. 19 A phenďa: „O RAJ man mi chraňinel, hoj te kerav kajso vareso! Se oda uľahas avke, sar te piľomas o rat le muršengro, save gele te anel oda paňi.“ A na kamelas oda paňi te pijel. Kada hin, so kerde ola trin zorale murša.

O tranda zorale murša

20 Le Joaboskro phral o Abišaj sas vodcas le tranda (30) zorale muršenge. Andre jekh mariben la kopijaha murdarďa trin šel (300) muršen, avke leskro nav ačhiľa baro maškar ola Tranda.
21 Paš ola Tranda les sas bareder pačiv a ačhiľa lengro vodcas, ale the avke na sas ajso sar okla Trin. 22 O Benajah, o čhavo le Jehojadoskro andral o Kabceel, sas zoralo murš, savo kerelas but bare veci. Ov murdarďa duje nekzoraleder muršen andral o Moab. Jekhvar, sar delas o jiv, geľa andre chev, kaj sas o ľevos, a murdarďa les. 23 Murdarďa the jekhe Egipťanos, savo sas učo buter sar duj metri. Kajte le Egipťanoste andro vast sas igen thuľi kopija a leste ča e paca, o Benajah leske la iľa andral o vast a murdarďa les laha. 24 Kada kerďa o Benajah, o čhavo le Jehojadoskro, a kaleha peske kerďa baro nav, avke sar ola Trin. 25 Sas les buter pačiv sar ole Tranda, kajte na sas jekh le Trinendar. O David les ačhaďa upral peskre stražci. 26 Aver zorale murša sas: o Asahel, le Joaboskro phral; o Elchanan, le Dodoskro čhavo, andral o Betlehem; 27 o Šamot andral o Charor; o Chelec andral o Palon; 28 o Iras, le Ikešoskro čhavo, andral e Tekoa; o Abiezer andral o Anatot; 29 o Sibechaj andral e Chuša; o Ilaj andral o Achoach; 30 o Mahraj andral e Netofa; o Cheled, le Baanoskro čhavo, andral e Netofa; 31 o Itaj, le Ribajoskro čhavo, andral e benjamiňiko phuv Gibea; o Benajah andral o Piraton; 32 o Churaj andral o Gaašiskre dolini; o Abijel andral e Araba; 33 o Azmavet andral o Bachurim; o Eljachbas andral o Šaalbon; 34 le Hašemoskre čhave andral o Gizon; o Jonatan, le Šageoskro čhavo, andral o Harar; 35 o Achijam, le Sacharoskro čhavo, andral o Harar; o Elifal, le Uroskro čhavo; 36 o Chefer andral e Mechera; o Achijah andral o Palon; 37 o Checro andral o Karmel; o Naaraj, le Ezbajoskro čhavo; 38 o Joel, le Natanoskro phral; o Mibchar, le Hagriskro čhavo; 39 o Celek andral o Amon; o Nachraj andral o Beerot, o zbrojnošis le Joaboskro, la Cerujakro čhavo; 40 o Jitričana o Ira the o Gareb; 41 o Chetitos o Urijaš; o Zabad, le Achlajoskro čhavo; 42 o Adinas, le Šizasoskro čhavo, o vodcas andro kmeňos Ruben, ole Tranda muršenca; 43 o Chanan, le Maachoskro čhavo; o Jošafat andral o Mitan; 44 o Uziaš andral o Aštarot; o Šamas the o Jeiel, o čhave le Chotamoskre andral o Aroer; 45 o Jediael, le Šimriskro čhavo, the leskro phral o Jochas andral o Tic; 46 o Eliel andral e Machava; o Jeribaj the o Jošavijah, le Elnaamoskre čhave; o Moabčanos o Jitmah; 47 o Eliel, o Obed the o Jaasiel andral e Coba.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk