Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

18. kapitola

30 S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím aj múr.