Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

18. kapitola

30 S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím aj múr.