Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

147. kapitola

11 Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.