Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

147. kapitola

Aké dobré je ospevovať nášho Boha

1 Haleluja! Aké dobré je ospevovať nášho Boha, je to príjemné a patrí sa ho chváliť.147,1 Ž 92,2
2 Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela;147,2 Ž 51,20; Iz 11,12; Jer 31,10 3 uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany.147,3 Jób 5,18; Iz 61,1; Ez 34,16 4 On určil počet hviezd a všetky volá po mene.147,4 Iz 40,26 5 Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna.147,5 Jób 5,9; Ž 145,3; Iz 40,28 6 Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem.147,6 Ž 145,14; Lk 1,52 7 Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky, spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. 8 Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vŕšky odieva trávou.147,8 Jób 5,10; Ž 104,11-14; Jer 14,22; Joel 2,23 9 Dobytku dáva krmivo a mladým havranom, čo si krákaním žiadajú.147,9 Jób 38,41; Ž 104,27; 145,15; Lk 12,24 10 Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža.147,10-11 1Sam 16,7; Ž 20,8 11 Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. 12 Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha!147,12 Jer 33,10n 13 On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe.147,13 Neh 7,3 14 Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, sýti ťa najlepšou pšenicou.147,14 Dt 32,14; Ž 81,17; Iz 60,17n 15 Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo.147,15 Ž 33,9; 148,5; Iz 9,7 16 On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol,147,16 Jób 37,6; Iz 55,10 17 ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu?147,17 Jób 37,10 18 Pošle slovo, nastáva odmäk, zošle vietor, a vody prúdia. 19 Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi.147,19 Dt 33,2-4; Ž 78,5 20 Neurobil tak inému národu, preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja!147,20 Dt 4,8